Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 28 april 2015

Sila mygg och svälja kameler - mp i ett nötskal del 2

Igår skrev jag lite om hur mp silar mygg och sväljer kameler när det kommer till utsläpp i Östersjön. Idag tänkte jag kika på något annat. Jag tänkte kika på MP och ekologiska varor. Men först en nyhet som jag ramlade på härom dagen:

EU vill införa hårdare krav på ekologisk mat (källa: aftonbladet)
Härom dagen ramlade jag på en nyhet på Aftonbladet. Mest av en slump, jag är inte systematisk i min abesök på aftonbladets hemsiad. Denna gång handlade det om ekologisk mat vilket intresserar mig. Jag är dock inte rabiat i frågan utan anser att en blandning av konventionell och ekologisk matproduktion är det bästa. Dvs använd ekologisk produktionsmetod där det är lämpligt och effektive men behåll konventionell i fråga om grödor och odlingssystem som ger avsevärt mycket bättre/effektivare produktion än det ekologiska alternativt. För det måste finnas en kostnadsaspekt med i tänkandet, blir den ekologiska produktionen för dyr kommer alternativet vara importerade konventionella alternativ snarare än ekologiska svenska. 

Nyheten i Aftonbladet handade om vad jag uppfattar som ett försök av konventionella marknadskrafter att slå undan det som upplevs som ett hot - ekologisk matproduktion. EU-kommissionen anser (?) att förtroendet är för lågt för ekologiska produkter. Detta vill man möta genom att införa särskilda certifieringar/certifikat för producenter och försäljare av eklogiska produkter. Kraven kommer att vara långtgående:
EU vill att ett oberoende certifieringsorgan utför kontroller - och det kommer att svida i plånboken för mindre butiker, enligt Emelie Hansson.
– Troligen kommer många inte tycka det är värt att erbjuda kunder ekologiska produkter, säger hon.
EU-kravet väntas även slå hårt mot producenter. Den som odlar ekologisk mat ska nämligen inte längre få odla något som är oekologiskt.
– Du får inte ens för hobbybruk odla konventionellt. Du får inte ens gödsla med konstgödsel i din kryddträdgård, säger EU-parlamentarikernChristofer Fjellner (M).
Samtidigt skall man vara medveten om att det redan nu, åtminstone i Sverige, krävs en form av certifiering för att få sälja ekologiskt producerad mat som just ekologisk. Så frågan är om det är så stor skillnad egentligen. Jag har stött på gårdar som drivs till största delen ekologiskt men som väljer att inte certifiera sig för att regelverket är krångligt och att möjligheterna att kompensera med lätt tillgängliga konventionella lösningar vid akuta problem begränsas. Byråkratin slår alltså mot den ekologiska produktionen redan nu.

MP och matproduktionen (källa: pamflett från mp)
MP vill att mängden ekologisk mat i samhället skall öka. Inte minst den i offentliga kök. Antagligen är detta bra, det skapar åtminstone en stabil efterfrågan, men samtidigt tycker nog jag att det är minst lika viktigt att proteinråvaran, köttet, är producerat på ett sätt som uppfyller grundläggande svenska krav. Det blir väldigt konstig om vi har höga krav på kyckling- eller grisuppfödningen i sverige och samtidigt serverar importkyckling eller -gris från extremländer i storköken. Man kan alltså inte stirra sig blind på att det bara skall vara ekologiskt. Och om man nu vill gynna det ekologiska, varför är det då en moderat politiker, Christoffer Fjellner (m) som lyfter diskussionen om EU-direktiv kring striktare certifiering av ekologiskt jordbruk? Varför lyfter inte MP frågan? Är de för nära lierade med SNF, som kan vara ett av de organ som kommer att dra in stora pengar på certifiering, för att våga höja rösten?

Perspektivbyte
Om man byter från det politiska perspektivet till jordbrukaren så finns det ett par stora problem: 

Dels så har vi lönsamhetsproblemet. Redan nu kan man se en oroande tendens att det görs mycket begränsade investeringar i maskiner och byggnader, vilket indikerar en bristande tro på framtida möjligheter. Vlket inte är så konstigt med tanke på hur dålig lönsamheten är i branschen. Lönsamheten för de svenska jordbruksföretagen är bland de sämsta i Europa. 

Dels har vi det byråkratiska problemt. De som arbetar inom jordbruket upplever att byråkratin kring näringen är på tok för omfattande och tidskrävande. Visst är det en fråga om säkerhet att tex kunna spåra foder och djur för att snabbt hitta källor till eventuella smittor men samtidigt kan byråkratin bli för krävande. Det är vad tre av fyra jordbrukare anser om dagens jordbrukssystem. Och frågan är hur de ovan påtalade förslaget kring ytterligare certifiering kommer att påverka det hela. Kommer vi att få se än fler nedlagda jordbruk där markerna arrenderas ut till en lokal eller till och med regional storbonde, eller kommer vi att få ett än mer förmörkat landskap genom att den öppna marken ersätts med gran eller bara lämnas att slya igen?

Detta är oroande indikationer som vi måste ta på allvar om vi vill ha kvar inhemsk matproduktion som uppfyller våra höga krav och strikta regler. Men MP väljer att se det på ett annat sätt. De väljer att höja kraven och ändra reglerna som att arbetbördan för att ställa om ett förhållandevis miljövänligt jordbruk som redan går på knäna ökar än mer.

Nej. MPs politik må vara välmenande, men smart är den inte och den ser inte till konsekvenserna. Det gör att den måste sorteras in under benämningen naiv och farlig plakatpolitik
_______________________________
Kan bara, åter igen, konstatera att jag tycker att EU är ett fenomenalt fredsbevarande projekt men ett riktigt uselt projekt på i stort sett alla andra områden. Inte minst vad gäller natur och miljö. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar