Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 28 april 2015

Förändringar i rödlistning - pekas rätt orsaker ut?

I dagens morgonnyheter rapporteras det om förändringar i rödlistningen på artdatabanken. Det är intressanta nyheter och de visar behovet av källkritik för såväl journalister som inblandade forskare. såhär låter radioinslaget:


Det finns ett par saker att notera.

Dels tas lodjur och björn upp, att de ligger lågt kopplas till jakt. Men här finns det problem. Vi vet från tidigare att björnens numerär ökade till mer än det dubbla när man valde att ändra inventeringsmetodik och böra använda dna-analys av spillning för att få bättre koll på mängden individer. För lodjurens del är inventeringen helt baserad på närvaron av spårsnö vilket gör att över 1/3 av Sverige generellt sett har väldigt kort tid på sig att inventera lodjur om det över huvud taget går. Detta, och små resurser för att genomföra inventering, innebär en generell underrapportering av mängden lodjur. Sedan är lodjuret en extrem specialist. Den äter rådjur. Minskar rådjuren så finns det färre lodjur och det vi ser är en förvaltning som inte räknar med såväl människans jakt på rådjur som lodjurens predation vilket är en orsak till minskande rådjursstam och som en direkt följd av detta minskande lodjursstam. Rådjurens koppling till lodjuren smat inventeringsproblemet nämns inte som förklaringar till att vi tror oss ha så få lodjur. Och jakt kan man knappast skylla på, någon licensjakt att tala om har knappt bedrivits på lodjur på ett par år.

Man kan i intervjun notera att en rödlistning kan införas om en art minskar kraftigt på kort tid. Det är vad vi sett i fråga om björn. Där har man valt en förvaltning som utgår ifrån en avsevärt mycket lägre målnivå än vad björnstammens storlek är. Detta medför en avskjutnign under flera år för att minska stammen till de målnivåer som man satt upp i förvaltnignen. Det är emd andra ord en medveten sänkning kopplad till hållvar förvaltning baserad på gynsam bevarandestatus enligt EUdirektiv vilket jag tycker borde vägas in när rödlistan tecknas snarare än att lyfta fram det som en nyhet (problem).

Daniel Lignés kommentar till Svensk Jakt säger allt:
Klassningen av björnen visar att förvaltningen fungerar. På både nationell och regional nivå har det varit uttalat att björnstammen ska sänkas, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.
Nu när jägarkåren lyckats med att ta ner stammen klassas björnen nära hotad enligt Artdatabankens rödlista, men något egentligt hot mot den svenska brunbjörnen finns inte, fortsätter han.
Många rödlistningar hänger ihop med igenväxning av jordbruksmark samt tätare skogar. Och igenväxning hänger samman med politik, förvaltning, ekonomi och lönsamhet. Väljer man tex att gynna stora rovdjur som varg så kommer betestrycket från tamdjur att koncentreras till lätt inhägnad inägomark. Vargen påverkar även betestrycket av hjortdjur i skogslandskapet negativt vilket skapar tätare skogar och en lägre biologisk mångfald.

Kikar man på vargen så har den nu fått status sårbar (vulnerable) vilket är en förbättring av statusen med ett steg (från starkt hotad / endangered*). Detta trots, eller kanske tack vara, de licensjakter som genomförts under de senaste femårsperioden. Daniel Ligné igen:
Ja, vargen har hoppat ner ett steg och bedöms inte vara lika hotad som tidigare. Men det har i den allmänna nyhetsförmedlingen av någon anledning inte varit lika intressant som att björnen kommit in på listan, säger Daniel Ligné.
Det är människans bruk av naturen, hävd av naturen, som är helt avgörande för hur rödlistan utvecklar sig. Så det gäller att inte stirra sig blind på några stora karismatiska arter utan försöka se helheten. Sedan kan man inte se den svenska rödlistan för sig, den måste sättas i relation till andra länder. Förändringar i rödlistan skall självklart förklaras, men förklaringarna är ofta komplicerade och enkla oneliners som "minskning på grund av jakt" är vare sig relevanta eller intressanta.
________________
Wikipedia anger fortfarande vargens status som starkt hotad i Sverige
Såhär ser det ut på artdatabanken:
_________________
Uppdateras kl 11.22 med uppgifter från Svensk Jakt.

1 kommentar:

  1. Noterar att wikipedia borde uppdateras på flera punkter.

    SvaraRadera