Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 31 mars 2015

Tyck till om fågel- respektive art- och habitatdirektiven

Återger en kort artikel från Jakt & Jägare angående att man har möjlighet att komma med synpunkter på ett par EU direktiv inför revidering:
EU-kommissionen håller på att göra en översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet. De vill också veta vad allmänheten tycker och därför finns det möjlighet att bidra med synpunkter via e-post.
Just nu pågår en översyn av EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektiv. På kommissionenshemsida kan man följa arbetsgången.
Kommissionen bjuder också in allmänheten till att lämna in synpunkter på direktiven via e-post, adressen och instruktioner står med på ovanstående webbsida.
”Alla förslag kommer att studeras noga, men kommissionen förbehåller sig rätten att inte ta med handlingar som inte uppfyller de nödvändiga kriterierna eller för vilka tillräcklig information har lämnats. Observera att endast dokument som har publicerats (på papper eller på nätet), särskilt de som har varit föremål för referensgranskning, kommer att beaktas”, skriver EU-kommissionen.
Möjligheten att tycka till finns mellan april och juli i år.
Detta är en bra chans, men se till att uttrycka era åsikter på ett artigt och korrekt sätt. Jag är tämlgien säker på att det som uttrycks aggressivt inte tas i beaktande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar