Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 25 mars 2015

Tragisk hundhistoria samt några ord om veterinärer och riskkapitalister

Det finns ett inlägg som jag stött på i flera grupper på facebook. Ett inlägg som delats många gånger. Jag har tidigare tagit upp det på min FB sida men det är värt att lyfta även här.

Inlägget handlar om en hund som antagligen sparkats i huvudet av en älg. Mycket tragiskt, men själva inlägget fokuserar på hur hundägaren blev bemött av veterinären.

Veterinären vägrade nämligen att ta sig an hunden. Orsaken är att hundägaren har en gammal obetald räkning om 2800 kr. Det förvånar mig lite att veterinären inte gått vidare till inkasso med räkningen. Det förvånar mig lika mycket att hundägaren inte vill förstå veterinärens ovilja att behandla hunden innan den gamla räkningen är betald.

Som hundägare har man, som jag ser det, en skyldighet gentemot sitt djur. Djurets väl och ve är helt avhängig ägaren. Djuret behöver mat, motion, tak och trygghet samt inte minst fostran.

Om djuret skadar sig så får man uppsöka veterinären. Och det är då en självklarhet att man betalar för sig. Att teckna en försäkring är upp till var och en men om man väljer att inte teckna en försäkring så måste man ha en rejäl buffert för att klara eventuella akuta händelser. Denna buffert verkar hundägaren i det aktuella fallet inte haft. Inte förra gången och inte vid det aktuella tillfället. Notera att veterinären kunde tänka sig att behandla hunden så fort den gamla räkningen var betald.

Till saken hör att det i berättelsen nämns att de inte hade råd att betala den påfyllning av bensin som behövdes för att ta sig till veterinären utan fick anstånd från macken. Detta antyder att hundägaren kanske inte skulle ha råd att betala det nya veterinärbesöket. Och med tanke på skadans art (det krasade av ben i huvudet på hunden) så kan man misstänka att det antingen rör sig om stora insatser alternativt avlivning. Stora insatser är dyra insatser, detta oavsett hur ens försäkring ser ut. I det perspektivet kan jag ur ett företagsperspektiv förstå veterinärens ovilja att ta emot hunden. Jag kan även förstå hundägarens sorg, men jag tycker att de lägger skulden på fel part. Hade hundägaren gjort rätt för sig hade hunden åtminstone fått en chans, en bedömning av veterinären. Nu dog den i baksätet på bilen.

En på alla sätt tragisk historia.
_______________
Efterord
Notera här att veterinärverksamheten kommersialiserats under senare år. Riskkapitalbolag har insett att det går att göra stora pengar på veterinärverksamhet och har därför givetvis gått in i branchen och köpt upp en stor del av aktörerna, vilket är en oav orsakerna till de senaste årens prisutveckling i veterinärsvängen. Därmed inte sagt att det är OK att strunta i att betala för de tjänster man valt för sitt djur även om jag tycker att riskkapitalbranchen på många plan är väldigt omoralisk och ett hot mot framtidens välfärd.
Försäkringsbolaget Folksam har kikat på kostnaderna:
- I vår omfattande granskning ser vi att kostnaderna för vård hos riskkapitalägda bolag är 40 procent högre, säger Jens Henriksson.
- Det här gör mig rasande. Jag är positiv till privata aktörer i vårdsektorn, men när riskkapitalbolag agerar så här ger de branschen dåligt rykte
Jag har själv reagerat på skillnaden i priser mellan olika veterinärer. Först i efterhand har jag insett att den ena parten, som tog ungefär dubbelt så mycket för vaccineringen i jämförelse med den andra, ägdes av ett riskkapitalbolag. Detta gör att jag medvetet väljer vår lilla lokala veterinärstation som är helt fristående när jag söker behandling för mina hundar. Till min glädje har de börjat med akut mottagning på helgerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar