Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 12 februari 2015

Viltslakteri åtalas för brott mot livsmedelslagen

Hur tänkte man här? Blanda livsmedel med allehanda döda djur i samma lokal?  Jag tycker att det är jättebra att det kommer ut viltkött på marknaden, men då måste man se till att hålla god hygienisk kvalitet. Detta duger inte... Citerar HD:
Det var efter ett tips om viltslakt i smutsiga lokaler som Söderåsens miljöförbund och Livsmedelsverket i slutet av januari gjorde en oanmäld inspektion på en gård belägen i Bjuvs kommun.
Inspektörerna konstaterade att hygienen i slakt- och beredningsrummet var mycket dålig. Golven var kraftigt nedsmutsade, likaså redskap och utrustning som dessutom var delvis rostiga.
Döda kanadagäss låg i en smutsig skottkärra och i kylskåpet förvarades kött utan varuskydd. Avloppet gick rakt ut på golvet, där behållare med vatten och kött stod.
I ett angränsande pannrum fanns kläder nedsmutsade av köttsaft jämte behållare med kött i vattenbad. Tunnor med döda gäss hittades i ladan intill högar med slakteriavfall.
Runt 150 hela djurkroppar hittades i lokalerna, främst gäss men även vildsvin, rådjur, räv, dovhjort, hare, korp, fiskmås och duva. Dessutom hittades i ett av uthusen fem frysar med olika köttdetaljer, malet kött samt gåskött för rökning.
Ägaren till gården hävdar att han endast slaktar vilt för sig och sina jaktlags räkning, vilket är tillåtet enligt lagen. Men Söderåsens miljöförbund gör en annan bedömning.
– Vi anser att han bedriver en vilthanteringsanläggning i affärssyfte, något som kräver tillstånd från Livsmedelsverket. Det finns till exempel en anställd som rökt och malt kött. På en del av köttet har vi också hittat lappar med uppgifter om namn och betalningar, säger Helena Hager Enert på miljöförbundet.
Ägaren har också lämnat ut djur till det danska företaget Kivans Food.
– Men var de har gjort av köttet vet vi inte. Vi har inte befogenheter att undersöka utanför Sveriges gränser, säger Helena Hager Enert.
De hela djur som påträffades i lokalerna har nu hämtats av de jägare som lämnat in dem.
Enligt den redovisning som ägaren lämnade in för de påträffade djuren skulle fåglar och harar lämnas till kennlar för sökprov. Rävarna ska ha varit ämnade att lämnas till Statens veterinärmedicinska anstalt för undersökning.
– En del av de här djuren har förvarats tillsammans med kött som varit avsett som föda, något som inte hade varit godkänt i en vilthanteringsanläggning på grund av kontamineringsrisker.
Söderåsens miljöförbund förbjuder nu gårdsägaren att släppa ut några livsmedel på marknaden innan denne fått anläggningen godkänd av livsmedelsverket. Alternativt ska ägaren kunna visa att verksamheten inte omfattas av krav på godkännande.
Oavsett vilket kommer dock Söderåsens miljöförbund att lämna in en åtalsanmälan för brott mot livsmedelslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar