Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 23 februari 2015

Jakten på varg i Finland

Jag blir lite förbryllad över varför det skiljer så myckt i jakttid mellan Sverige och Finland. Jakttiden på varg har gått ut i Sverige när den börjar i Finland. Skiljer det sig så mellan svenska och finska vargar? Eller gör beslutande tjänstemän så fundamentalt olika bedömning av vargarna i respektive land?

Hur som helst. Idag inleds vargjakten i Finland. 24 licenser har beviljats samtliga har överklagats och där hickar jag till för andra gången (första gällde jakttiden):
Alla tillstånd har överklagats, och förvaltningsdomstolarna behandlar dem enligt varierande praxis
 Variernade praxis? Jag förstår att det kan variera mellan olika länder men inom samma land? Eller är de olika delarna av Finland (inklusive dess rättssystem) mer autonoma än vad jag är van vid från svensk förvaltning och myndighetsutövning?

Hur som helst, i Satakunta, det Egentliga Finland och Norra Tavastland uteblir vargjakten tills vidare, där var det aktuellt att fälla fem djur.

Föga förvånande är det bland annat Världsnaturfonden och Finlands Naturskyddsförening som ligger bakom överklagandena. De finska myndigheterna känner sig föranledda att påpeka:
Det är också förbjudet att protestera mot vargjakten där den sker, påminner Forststyrelsen. Man får till exempel inte hindra jägare att från att röra sig i naturen eller orsaka oljud där jakt pågår.
Svensk Jakt rapporterar löpande om vargjakten.  Och den som vill följa utvecklingen än snabbare kan kika på Finlands viltcentrals hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar