Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 10 december 2014

Importerade illegala hundpejlar och etik

Jaktpressen  (SvJakt, JJ) på nätet kom precis ut med ett par korta artiklar som handlar om att importerade hundpejlar kan ge fängelsestraff. Artiklarna är referat av ett pressmeddelande från post och telestyrelsen, såhär lyder pressmeddelandet i sin helhet:

Importerade spårsändare stör radioanvändning

2014-12-05

Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda, eftersom den stör annan radioanvändning.
Hundspårsändare med GPS har blivit allt vanligare i de svenska jaktmarkerna under senare år. Det förekommer att jägare använder hundspårsändare med GPS som har importerats från USA och som är avsedda för den amerikanska marknaden. Dessa utrustningar uppfyller inte kraven för EU-marknaden och är inte CE-märkta. Utrustningarna använder andra frekvenser än de som är tillåtna i Sverige och orsakar därför störningar på frekvenser som är avsedda för annan radioanvändning i hela landet.
Personer som använder dessa produkter bryter mot lagen om elektronisk kommunikation vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. PTS uppmanar därför användare av dessa utrustningar att omedelbart sluta använda dem.
Det finns utrustningar för hundspårning med GPS, som uppfyller EU-kraven, tillgängliga på marknaden. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen har CE-märkning.
Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.
Pressmeddelandet är ett par dagar gammalt och innan jaktpressen uppmärksammade det så var DN framme och skrev om det. Föreningen Sveriges Sändaramatörer förtydligar det hela:
Problemen  med amerikansk pejlingsutrustning är att den ligger utanför upplåtna frekvensband för jakt och hundpejling. Antingen ligger sändarna på frekvenser mellan 217 och 217,5 MHz, dvs. utanför tillåtna jaktband i Sverige, eller också ligger de på 155 MHz-bandet, men utanför den godkända kanalen för jakt och hundpejl. Det finns bara en frekvens som är godkänd och den finns inte i dessa amerikanska 155 MHz-stationer. Amerikanska hundpejlar på 155 MHz är därför inte heller OK.

Vid en snabbkoll på blocket hittar jag direkt 7 olika Garmin Astro i USA version till salu. De är, även i de fall det är nya som säljs, avsevärt mycket billigare än de svenska. Men låt inte snålheten bedra visheten. Det finns ingen försvarbar anledning att använda illegal utrustning vid jakt. Det är bara ytterligare en sak som kan hållas emot jakten som företeelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar