Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 10 november 2014

Överklaga! Överklaga allt du kan! (uppdaterad)

Ja det känns som naturvårdens mantra nu för tiden. Är det inte skyddsjakt på rovdjur så är det något annat. Nu senaste har Naturvårdsverket inhiberat Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på storskarv i Bohuslän efter att Sveriges Ornitologiska Förbund överklagat beslutet om skyddsjakt på 2000 skarvar under ett par års tid. Jägareförbundet skrev redan i förra veckan:
 Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare beslutat att skyddsjakt efter 2000 storskarvar får bedrivas under vissa tider med avslut den 20 augusti 2017.
Till viss del får jakten ske av yrkesfiskare och deras medhjälpare. Den delen av skyddsjakten får fortfarande bedrivas.
Den andra delen avser skyddsjakt för markägare/jakträttsinnehavare och deras gäster samt för de personer som omfattas av länsstyrelsens tillstånd till jakt på allmänt vatten. Det är denna del av länsstyrelsens beslut som nu överklagats av Sveriges Ornitologiska Förening till Naturvårdsverket med begäran om inhibition. Föreningen menar att det inte föreligger någon påvisad allvarlig skada på fiskbeståndet på grund av skarvar och att det trots omfattande forskningsinsatser under senare år inte finns några studier som visar på några påtagliga effekter av skarv på fiskbestånden.
Såväl Naturskyddsföreningen i Bohuslän och Göteborgs Ornitologiska Förening har även överklagat till samma instans.
 En forskningsrapport om storskarvens födointag finner du här. Länsstyrelsens ursprungsbeslut finner du här. Naturvårdsverkets beslut finner du här.

Jag är personligen påverkad av detta. Jag hade planer på att utnyttja skyddsjaktsmöjligheten på mitt ö-arrende inom en snar framtid.. Dels för att jag tycker att skarvpopulationen bör skattas och dels för att jag fritidsfiskar i området om sommaren och därför betraktar skarven som en konkurrent. För övriggt är skarv gott att äta....

Sedan frågar jag mig vad 2000 skarvar gör för beståndet i stort...
_______________________
Tillägg, Jaktjournalen refererar en forskare från SLU som är irriterad över beslut och argumentation. Han säger bland annat:
 – Det är helt felaktigt. De plockar ur en art ur ekosystemet och förstår inte att saker och ting hänger ihop.
Vidare:
– Det finns många arter som är betydligt mer hotade en skarven, till exempel ål- och torskbestånden. I stället för att bevisa att skarven gör någon skada på dessa bestånd tycker jag att naturorganisationerna borde bevisa att skarven inte gör någon skada. Jag menar att skarven har en betydligt större dödlig effekt på fisk än vad människor har i många av de områdena de finns.

2 kommentarer:

 1. Skarven går hårt åt ålarna...kallas ju inte ålakråka för att den äter fågelfröer precis. ....i asien använder de skarv som fiskeredskap. .de är mycket effektiva. .

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. Men enfrågeintressen, så som ornitologer, har svårt att se till något annat än sitt eget intresse. I detta fall fåglarna. Då blir ålen o-viktig och människan får anpassa sig och lägga ner fisket istället...
   Lika dumt som när rovdjursföreningen argumenterar.

   Radera