Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 6 november 2014

När skall älgjakten börja? Måndag eller lördag?

Cecilia Widgren (m) har ställt en fråga till landsbygdsministern. Den gäller om det inte vore bra att starta älgjakten en lördag istället för som idag på en måndag. Såhär lyder frågan som formellt heter "skriftlig fråga 2014/15:25":
Måndagar under hösten är heliga dagar för många jägare från norr till söder i Sverige. Älgjaktspremiären är förknippad med en stark tradition och utgör i sig en del av det svenska kulturarvet. Under årets jakt beräknar Jägareförbundet att ca 95 000 älgar kommer att fällas.
Samtidigt är det faktum att älgjakten inleds på en måndag problematiskt för många jägare. Semesterdagar behöver användas, och det medför frånvaro från arbetet, vilket i sin tur undergräver arbetslinjen. Två av jägarkårens viktigaste utmaningar är föryngring och att fler ska bli engagerade i jakt. Även om vi kan se att fler väljer att avstå premiärdagarna, då de är arbetsdagar, är det ändå så att tiotusentals jägare tvingas att välja mellan arbete och älgjakt.
Det finns möjligheter att undvika denna kollision. Genom att flytta premiären från en vardag till exempelvis en lördag skulle förutsättningarna för fler att delta öka och semesterdagar användas till familjens gemensamma prioriteringar, samtidigt som detta inte skulle medföra några implikationer på arbetslivet.
Är landsbygdsministern beredd att vidta åtgärder som säkerställer att älgjaktspremiären framöver flyttas till en lördag, vilket är mer överensstämmande med arbetslinjen?
I förra veckan kom svaret:
 Svar på fråga 2014/15:25 av Cecilia Widegren (M) Älgjaktspremiär lördag
Cecilia Widegren har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som säkerställer att älgjaktspremiären framöver flyttas till en lördag, vilket skulle vara mer i överensstämmelse med arbetslinjen.
I södra Sverige startar jakten på älg andra måndagen i oktober när huvuddelen av brunstperioden passerat. I norra delen av landet kan älg också jagas före brunsten med start den första måndagen i september. Jakttidens längd är olika för de olika älgjaktsområdena. Längden bestäms av länsstyrelsen.
Jakttider generellt bestäms av klimat och av tiden för brunsten. Jakttiden för de olika arterna variera ofta i olika delar av landet.
Regeringen får enligt 29 § jaktlagen meddela föreskrifter om allmän jakt, licensjakt och skyddsjakt. Tider och villkor för jakt regleras i bilagor till jaktförordningen. Regeringen handläggare årligen ett antal ärenden med yrkande om ändring av gällande jakttider. I den översyn av jaktlagstiftningen m.m. som just nu pågår ska utredningen bl.a. överväga om det bör tillskapas en beredning för jakttidsärenden hos ansvarig myndighet för att följa de jaktbara arterna utveckling och för att effektivisera handläggningen av ärenden som rör jakttider. En fråga om att flytta älgjaktspremiären är en fråga som med fördel kan hanteras i en sådan beredningsform för att få en allsidig belysning.
Det kan dock finnas skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår.
Stockholm den 29 oktober 2014
Sven-Erik Bucht
Som synes förhåller sig landsbygdsministern öppen till förslaget. Men vad tycker sveriges jägare? För egen del tycker jag att älgjakten förvisso är rolig inte minst som det är enda jakten vi bedriver gemensamt i hela jaktlaget. Men om den startar på en lördag eller måndag är för mig tämligen egalt. Fördelen med en lördag är att jag spar ett par semesterdagar som kan användas till annan och roligare jakt....

Svenska Jägareförbundet har just nu ute en fråga på sin hemsida. Frågan gäller hur förbundet skall ställa sig i fråga om älgjaktsstart på en måndag eller en lördag. Sannolikt kommer förbundet att få yttra sig i frågan och då vill de säkerställa att deras svar representerar medlemmarnas åsikt. Därför är det bra om du som är medlem går in på förbundets hemsida och svarar vad du tycker. Det gör du HÄR. För skojs skull kan ni även svara här på bloggen, jag ställer en snarlik fråga där, den kommer att ligga uppe till den 13 november.


2 kommentarer:

 1. Med anledning av debatten om när älgjakten bör avslutas så kanske du skall köra en sådan omröstning också... Jönköpings län har ju förordat att jakten skall vara klar till nyår och därefter bör endast skyddsjakt tillåtas om jag minns rätt. Anledningen skulle vara att älgarna går på sparlåga på vintern och att jakt kan påverka deras hälsa negativt vilket i förlängningen kan betyda färre och mindre kalvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Good point!
   Jag lägger upp en sådan lite senare idag eller kanske i morgon. Har lite för mycket annat för mig för att hinna just nu.

   Radera