Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 9 september 2014

(sd) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor.(sd)s representant gav ett intryck av att vara positiv till jakt. Här skall man dock vara medveten om att (sd) saknar egen jaktpolitik* och att man därmed inte vet vad man kan förvänta sig av dem. De har helt enkelt inte förbundit sig till någonting på området. (sd)s Josef Fransson sa efter en debatt om viltvård och jakt i Almedalen:
I partiet har vi en del jobb framför oss att konkretisera vår jaktpolitik ytterligare och det ligger högt på dagordningen inför nästa mandatperiod.

Man gör exempelvis ett försök att framstå som värnande om vapenägarna genom att i ett väldigt sent läge protestera mot den nya vapenlagen. När propositionen är lagd är det i de allra flesta fall alldeles för sent att engagera sig för att få gehör för sina åsikter. Engagemanget skall komma direkt när den utredning som ligger till grund för det lagförslag som föregår en proposition behandlas. (sd)s engagemang i vapenfrågan, om de menat allvar, borde nått en första topp våren 2013, inte komma som utspel i slutet av maj 2014. Annars blir det inget annat än spel för gallerierna (och röstfiske inför valet) eftersom det finns en politisk konsensus bakom den proposition som nu ligger.

Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. SD vill komma till rätta med inslugglingen av vapen (narkotika och illegala invadrare) genom att åteuppräta ett strikt gränsskydd samt ge tullstjänstemännen tjänstevapen. Att minska licenshandläggningstiderna anser man är viktigt och något blyförbud kommer man inte att stödja.

Det är inte (sd) centralt som uttalar sig i jaktfrågor, det är oftast enskilda medlemmar. Tex när tre (sd) kandidater går till hårt angrepp mot (m) i jaktliga frågor. De skriver:
En annan följetong är frågan om fjälljakten. Regeringen har haft flera år på sig att rätta till sitt tidigare stora misstag när man tolkade ett EU-direktiv på för svenska jägare sämsta tänkbara sätt.
Den ändring som genomfördes 2007 gjorde vår svenska fjällvärld till en jaktmark som är öppen för alla EU-medborgare att på samma villkor som våra egna jägare få tillgång till småviltsjakten.
Det de glömmer bort är att (sd) själva bidrog till att regelverket inte ändrades tillbaka redan vid en omröstning i februari 2011, se nedan.

Hur ställer sig (sd) till vargförvaltning i Sverige? 
 Detta är en svår fråga. Mitt bestämda intryck när jag försökt penetrera detta är att (sd) anpassar svaret på den frågan till den de pratar med, dvs vänder kappan efter vinden. I norra och mellersta sverige försöker de få det till att de är mot varg. I t.ex. Ljusdal motionerade de för att Ljusdal skulle bli en vargfri kommun.Vilket är naturligt, det är en region med varg. I Skåne däremot är situationen den motsatta, där värnar (sd) om vargen. T.ex. har (sd) Sjöbo gått in och blivit vargfaddrar. Strax efter att (sd) blivit riksdagsparti gick man ut i debatten och krävde att det skulle finnas varg i hela Sverige, detta har dock tonats ner på sista tiden men är en fråga som väljare bör kräva svar på. I detta sammanhang skall man tänka på att vargen har ett stort symbolvärde hos den yttersta högern, dvs de grupp av människor som en gång skapade det som idag kallas (sd).
Det är till och med så att folk överväger att lämna (sd) för att de accepterar vargjakt. Då vänder sig dessa människor än lägre åt höger, till svenskarnas parti:


Kikar man bakåt i SD-s historik så finner man att det i SD för ett par år sedan fanns starka röster FÖR varg och MOT vargjakt. I SD-kuriren 1/12-08 kunde man bland annat läsa:
Den svenska vargstammen är inget hot. Tvärtemot är vargen en naturlig del av vår fauna där förekomsten av rovdjur påverkar den biologiska mångfalden positivt
 SD-djurskydd har framhållit att vargen är en del av det svenska kulturarvet och bör främjas... Ordföranden för SD-stockholms län, Robert Stenkvist, är tydligt för varg. Han har skrivit ett längre blogginlägg om det, inte minst kommentarerna visar att SD inte på något vis är eniga i vargfrågan.

SD prioriterar inte jakt
Innan sommaren skickade Svensk Jakt ut en frågeenkät till samtliga partier med åtta frågor om jakt och vilt. SD valde att inte svara på frågorna trots fem förfrågningar perioden maj-juni. Till slut vände de, det fanns helt enkelt för många potentiella väljare som var intresserade av frågan. Svensk Jakt konstaterar:
Sanningen är förstås att SD:s ledning tidigare i år valde bort medverkan i Svensk Jakts partiledarenkät. Nu, när reaktionerna från partiets gräsrötter kommer, inser man sitt misstag.
SD är försiktigt positiva till en ny jaktmyndighet, men "diskussioner pågår inom partiet" (som jag visat tidigare är partiet lätt splittrat i frågan om jakt så hur man slutligen kommer att ställa sig går inte att förutse). Fjälljakten skall naturligtvis återställas till den gamla ordningen. SD anser att jaktliga frågor skall ligga under landsbygdsdepartementet. Vad gäller säl och skarvjakt så ar det att göra med art- och habitatdirektivet samt EU, SD vill förändra dessa saker. Förenklingar i jaktlagstiftningen vill man ha, dels vad gäller åtelkameror och dels vad gäller skyddsjakt på stora rovdjur där överklagandemöjligheten för organisationer bör begränsas. Avslutningsvis anser man att jägareförbundet gör ett bra jobb och bör få fortsatt stort ansvar.


Det finns fler tydliga exempel på att (sd) inte går att lita på i praktiken jaktliga frågor:

Det första exemplet är från en omröstning i februari 2011. Det gällde att upphäva alliansens ändring av fjälljaktsreglerna så att dessa återgick till hur de såg ut före 2007. Hela omröstningen var på förhand i hamn. Trots en föraviserad frånvaro av 2 st oppositionspolitiker så skulle oppositionen med (sd)s stöd kunna fälla regeringen i frågan. Ett straffsparksläge för bättre jaktmöjligheter med andra ord. MEN. En (sd) politiker dök inte upp. Vilket gjorde att vi fortfarande dras med fjälljaktsregler som åtminstone jag har synpunkter på. En förändring av fjälljaktsreglerna har begravts för lång tid framöver i jaktlagsutredningen. Tack för det (sd)!

Det andra är från en debatt i våras. I en debatt den 5 april menade (sd)s representant att älgjakten borde släppas fri:
– Det ska inte finnas tilldelning på älg. Licensjakten behövs inte. Älgen ska ingå i allmän jakt, menade han. Man förringar jägarna att inte låta dem själva styra över älgskötseln.
Någon vecka senare tvingades han backa eftersom partiet inte alls står bakom detta.

Att jakt inte är en kärnfråga för SD borde vara tydligt. Den som inbillar sig det för sig själv bakom ljuset. Det står naturligtvis var och en fritt fram att rösta på SD, men lyft inte in jakten som argument för detta!

Sammantaget visar detta att (sd) INTE går att lita på i jaktliga frågor. Det spelar ingen roll vad de på förhand säger för de kan ändra sig eller helt enkelt bara skita i att ställa upp. Det visar att de svar på jaktliga man får av kandidater på valbar plats till kommun och landsting inte går att lita på eftersom de inte har någon officiell politik att stödja sig på, svaren blir med andra ord vad företrädaren anser eller tror att den som frågar vill höra. Vill man värna jakten så är det med andra ord bättre att rösta på ett parti med en jaktpolitik som är känd och går att förutsäga. Ett parti som man kan lita på för en konsekvent politik. Jag anser att alla övriga partier är mer förutsägbara i fråga om jakt och skytte än vad (sd) är. Därmed inte sagt att alla andra partier är bra för jakten och skyttet, tvärt om. Såväl (mp) som (v) har tagit tydligt ställning i flera frågor som direkt missgynnar jakten och jägarna.
__________________________________
Tillägg, noter och förtydliganden.

(sd)s bakgrund och historieideologiska ryggsäck gör också att man bör fundera både en och två gånger innan man lägger sin röst där. För alla vet väl att grunden till (sd) lades vid ett möte i Malmö 1988.

Sedan skall man vara medveten om att en som ställer upp för (sd) i valet mycket väl kan släppa kopplingen till partiet under mandatperioden. Av de som valts in i kommuner och landsting för (sd) har inte mindre än 25% brutit sig ur partiet sedan valet. En röst på en (sd) representant kan alltså i efterhand visa sig vara en röst på något helt annat. En tung fd (sd) politiker i Bjuv, Allan Jönsson skräder inte orden om sitt gamla parti: Idag trycker ledningen, liksom fågelföräldrar, maskar ned i halsen på lokalpolitikerna. För dem är det bara att gilla läget. I riksdagen har Sverigedemokraterna lugnt satt sig i knät på borgarna och bara bevakat sina egna löner och sina framtida inkomster i form av pension.

*Detta påpekas i en intervju med Jimmie Åkesson i Svensk Jakt nr 8/2014.

I en debattartikel på temat "Därför skall jägaren rösta på (SD)!" lägger (sd) mer krut på att svartmåla ett ev rödgrönt regeringsalternativ och tillskriva dem kollektiva åsikter de inte har än åt att lyfta fram sina egna ståndpunkter.  När det väl kommer till den egna politiken så kan den kokas ihop till tre konkreta förslag (mina kommentarer i rött):
-Återta makten om viltvård från EU. Detta gränsar till plakatpolitik. Att dra sig ur ingångna avtal på EUnivå görs inte i en handvändning, snarare är det en fråga om att utnyttja de ramar som är satta kreativt och göra det man vill inom dem. Ambitionen är orealistisk.
-Återställa fjälljakten. Ja? Det finns ett regeringsbeslut om detta? Att nuvarande regering begravt frågan är givetvis ett problem men det finns ett beslut, vad tänkte (SD) göra? Ta ett till beslut?
-Förenkla vapelicenshanteringen för jägare. Lovansvärd ambition men eftersom vapenfrågan precis hanterats så är det min bedömning att det inte kommer att finnas ett politiskt intresse att ge sig in i den igen på ett bra tag.
Notera att (SD) i sin debattartikel INTE nämner vargen, min bedömning är att det är en fråga som är allt för känslig inom partiet.
 ______________
Jag har fått viktig input av flera läsare på denna text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar