Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 10 september 2014

(F!) om jakt, djur och skytte inför valet

(F!) är ett nytt parti, att det inte finns så mycket konkret att gå på i fråga om deras inställning till jakt och skytte är därför inte så underligt. Efter lite rotande har jag dock hittat en del indikationer på hur de ställer sig i dessa frågor, först lite från deras officiella hemsidor därefter lite som jag fångat upp via artiklar och intervjuer.

Saxat från (F!)s miljöblogg, mina kommentarer i rött direkt efter varje lösryckt citerat påstående: 
 • Fi ska verka för att förberedelse eller försök till grova jaktbrott straffbeläggs. Jaha? Jag trodde att det var detta som hela ytterhogdalshärvan handlade om. Att Åsa Schoultz försöker få några jägare dömda för förberedelse till grovt jaktbrott.... Så det är redan straffbelagt och bara en form av plakatpolitik.
 • Fi ska verka för att öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten. Möjligen innebär detta att (F!) vill minska äganderätten till mark, dvs den rätt under vilken jakt sorterar.
 • Den biologiska mångfald som finns i Sverige ska bevaras för framtiden. Det betyder till exempel att Sveriges rovdjurstam ska finnas kvar i ett livskraftigt bestånd. Att se och motverka att djur utsätts för onödigt lidande är en del i en hållbar miljöpolitik. Eventuellt kan detta läsas som att rovdjursstammarna skall öka kraftigt.
 • Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt. Ett förslag som förvisso kan vara nödvändigt för vårt klimat på lång sikt men utan alternativ är det dödsstöten för landsbygden.
Enligt en undersökning av Jakt & Jägare så svarar (F!)  att de vill förbjuda löshundsjakten, citat Kajsa Markström: "Löshundsjakt är ett djurskyddsproblem, både för hundarna och för vilda djur". Jakt & Jägare har en tendens att polarisera saker och ting hårt men i en artikel i Hela Hälsingland kan man få en mer nyanserad bild av Markströms kritik mot löshundsjakten:
 Varför vill FI begränsa löshundsjakten?
– Att se och motverka att djur utsätts för onödigt lidande är en del i ett hållbart miljö- och djurskyddspolitiskt arbete. Lösa hundar riskerar att dödas/skadas under jakt och timslånga drev kan stressa viltet. Löshundsjakten i dess nuvarande form bör därför diskuteras ur djurskyddssynpunkt, skriver Kajsa Markström.
På vilket sätt anser ni att den borde begränsas?
– Vi vill inte se det som en begränsning, utan att istället beakta djuretiken och börja lägga djurens välstånd i fokus när vi pratar om jakt.
Hur ska jägarkåren klara av jakt efter främst klövvilt på stora arealer, såsom i Norrland, utan att använda löshundsjakt?
– Det handlar alltså om att problematisera löshundsjaktens nuvarande form. Med förbättrade, säkrare metoder hotas inte heller jakten på klövvilt i till exempel Norrland.
När F! fick chansen att skriva i Svensk Jakt och argumentera varför jägare skall rösta på F! så var partiet ärligt:
 Som politiker förväntas även jag att tycka något men det är inte enkelt. Å ena sidan har jag mitt partis gemensamma politik angående djurrätt att se till. Å andra sidan tvingas jag inse att jaktfrågan är så komplex att vårt parti som är relativt nytt och utan ekonomiska resurser inte har haft möjlighet att prioritera den frågan ännu.
Några egentliga åsikter om jakt framkom inte, bara vaga antydningar om att alla skall ha rätt att gå i skog och mark utan att känna sig hotade. Människans rätt att döda djur berörs kort, den är inte självklar enligt F!. Djurskyddsaspekten berörs ytterligare lite genom att Agrias skadestatistik används. F!s vision om avskaffandet av bilismen är något som kommer att omöjliggöra jakt på sikt. Den kommer också att tömma landsbygden, det kommer inte längre att vara möjligt att gå ut och njuta av skog och mark annat än några fåtal km från stambanans sträckning. Avslutningen var rätt självklar:
En annan sida av saken är maskulinitetsnormen kopplad till jakt. Det är bara cirka sju procent av jägarna i Sverige som är kvinnor. Vi får redan som små på olika sätt lära oss att flickor är samlare och pojkar är jägare.
Det är en norm som många av oss inte längre är bekväma med, och det är en av frågorna som Fi går till val på.
 Av allt att döma är (F!) ute efter att BEGRÄNSA möjligheterna till jakt "för ett fåtal rika män (och kvinnor)". Men man missar att jakt är en bred aktivitet med stort folkligt stöd, inte minst på den landsbygd vars befolkning man verkar vilja utrota. Eftersom (F!) vill ses som Sveriges alternativ till det Holländska Djurens Parti så kan vi räkna med att de kommer att verka för kraftiga inskränkningar i mängden jaktbara arter. Sannolikt kommer alla former av predatorjakt i viltvårdande syfte att motverkas. Sedan behövs ju inte jakt på djur man äter eftersom (F!) verkar för minskad köttkonsumtion. Summa summarum, jakt är rätt onödigt trots allt enligt (F!).

Allmänt om F!:
F! är ett politiskt och organisatoriskt omoget parti, där det finns helt olika viljor inom partiets väggar. En del miljöbevarande åsikter finns, men för det mesta är det helt sekundärt till att föra feminismen framåt och in i dom stora politiska arenorna. Inom partiet och dess anhängare (inte nödvändigtvis medlemmar) så finns en riktigt elak soppa av olika åsikter om vad "äkta feminism" är, ibland är det ett regelrätt krig med mycket fula påhopp, hot och angrepp mot andra feminister. T ex är många transpersoner helt utanför en del sammanhang, och hos en del radikala feminister så kan såklart inte en man vara feminist. Hos flera unga personer som har anknytning till F! (återigen, inte nödvändigtvis medlemmar), så finns en stark våldsromantisering och en obehaglig våldsretorik. Det verkar finnas en stark koppling till extremvänsterns ungdomar.

Summa summarum: Jag har inte hittat speciellt mycket konkret om vad (F!) har för ståndpunkt i jaktliga frågor. Men det lilla jag hittat antyder att (F!) kommer att arbeta aktivt mot jakt på alla till buds stående sätt. Jag finner antydningarna så starka att man bör se (F!) i samma jaktfientliga ljus som (mp) och (v) skall ses. Samtidigt skall man vara medveten om att jakt och skytte inte är några kärnfrågor för (F!), så jag är fundersam över hur mycket krut de kommer att bränna på dessa (i deras ögon marginella) frågor om de kommer in i riksdagen.

Kort sagt: ingen jägare har något som helst att vinna på att rösta på (F!).  
 ______________
Jag har fått viktig input av en läsare på denna text.

2 kommentarer:

 1. Fi och deras politik är väl närmast att betrakta som en lekstuga..med betoning på manshat och fnitter...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men varför får de så mycket stöd av Bonnier, om ryktet är sant.

   Radera