Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 8 september 2014

Allemannsrätt, husbil och älgjakt

Det är ju bra att veta vad allemansrätten innebär... Östersunds-Posten rapporterar:
När älgjägaren skulle åka ut till sina jaktmarker stoppades han, av en utlandsregistrerad husbil.
Mannen som parkerat husbilen mitt på skogsbilvägen vägrade flytta fordonet. Han hänvisade till allemansrätten.
Det var vid 07.45 på måndagsmorgonen som polisen blev uppringd av jägaren.
Sedan polis åkt ut och pratat med husbilsägaren på plats så körde denne undan husbilen så att jägaren tog sig förbi med sin bil.
 Naturvårdsverket skriver mycket om allemansrätten på sin hemsida. Angående camping och husbilar kan man läsa:
Du kan ställa upp ett motorfordon alldeles intill vägen. Men förutsättningen är att marken inte skadas och att markägaren inte hindras i sin verksamhet. Du får inte heller hindra eller utgöra någon fara för trafiken.
Angående enskild väg, vilket antagligen var fallet i exemplet ovan:
På enskilda vägar gäller samma bestämmelser för parkering som på andra vägar.
En jägare med jakträtt bör i detta sammanhang betraktas som markägare då jakträtten hänger samman med ägandet. Husbilen i exemplet ovan hindrar med andra ord utövandet av verksamhet kopplad till markägande, i detta fall älgjakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar