Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 22 september 2014

Reservat, jakt och jaktbrott

I maj invigdes ett nytt naturreservat i Helsingborg, Bruces skog, det är på 240 hektar. För ett tag sedan anmäldes olaga jakt i området:
En dag i slutet av augusti cyklade Karl-Erik Söderqvist, som är fågelskådare och rör sig mycket ute i naturen, genom Bruces skog.
– Jag hörde skott och när jag kom närmare såg jag en jägare ligga i ett gömsle i skogskanten. Han hade placerat ut duvbulvaner och sköt med ett hagelgevär ut över en åker, säger han.
För Karl-Erik Söderqvist kändes det fel att se jägare i ett strövområde och han tog kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen, som lovade undersöka saken. Han ifrågasatte även om det inte var ett brott mot föreskrifterna kring naturreservatet.
Uppenbarligen var det ett brott mot reservatsföreskrifterna, som jag för övrigt inte hittat på nätet. Nu blev det ingen polisanmälan, orsaken var att reservatet var så nytt att ägaren (Skanska) inte "hunnit" informera jakträttsarrendatorn om de nya reglerna. Jag är dock nyfiken på hur reglerna ser ut (undra om inte arrendatorn kan få billigare arrende framöver då det finns jakt som ej kan bedrivas). Jag tycker även att det är en olycklig tendens i samband med nya reservatsbildningar, detta att jakten betraktas som något konstigt och bör förbjudas.

Ett märkligt exempel på detta är Kosterhavets Nationalpark där jakten på fågel är ytterst begränsad och endast får utföras av fast boende i Strömstads och Tanums kommuner. Jag får säga att jag är tacksam över att min sjöfågelmark i Bohuslän inte ligger inom nationalparkens gränser....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar