Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 4 september 2014

EUs nya miljökommissinär en danska? UPPDATERAD

Igår började läckor/uppgifter (eller eventuellt desinformation) spridas om namnen på kommissionärerna i EU och vilka poster de får. Två namn kan vara av extra intresse. (Källa EurActiv)

Sedan tidigare har jag skrivit en del om den svenska kommissionären Cecilia Malmström (fp) som här på bloggen gjort sig känd för en extremt restriktiv hållning i fråga om vapen. Enligt läckor i EU så får hon fortsatt förtroende inom "justice and anti-fraud". Får vi se mer ideer kring restriktivare vapenregler framöver?
Det mest intressanta för jägarkåren torde vara namnet på ny miljökommissionär, det uppges vara Margrethe Vetager. Hon är danska och företräder radikale venstre. Min gissning (förhoppning) är att det blir ett steg framåt i jaktliga frågor i förhållande till sittande miljökommissionär Janez Potocnik.
En kommissionär skall ju representera EU men det är nog ofrånkomligt att det följer med ett visst politiskt arv från personens bakgrund. Hur ställer sig då Radikale Venstre till jakt? Jag hittade en intervju på danska jägareförbundets hemsida som i någon mån klargör detta. Jag uppfattar partiet som tämligen jaktpositiva, för att ni skall kunna bilda er egen uppfattning så citerat jag hela intervjun:
1. Jagt er en sund og naturlig fritidsbeskæftigelse, og de danske jægere bidrager positivt til naturen gennem plantning, fodring og regulering af vildtbestandene. Er dette et udsagn, som dit parti kan støtte?
- Ja – i hovedtræk.
2. Der er et stigende pres på naturen fra mange forskellige naturbrugere. I visse kredse er der ønsker om at udvide adgangen til privatejede naturarealer – eksempelvis med fri fladefærdsel – også om natten. Støtter dit parti denne politik – eller har I andre ønsker?
- Vi er af den opfattelse, at adgang er vigtig for alle – men selvfølgelig med respekt for ejere og brugere. Der kan som oftest laves aftaler herom.
3. Der er 228.000 jagttegnsberettigede i Danmark, og jægerne betaler årligt omkring 85 mio. kr. i jagttegnsafgift. Det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at disse midler bør anvendes til direkte jagtrelateret forskning samt til direkte forbedringer for vildtet og vildtets levevilkår. Kan dit parti støtte denne holdning?
- Ikke umiddelbart. Vi kan ikke opdele alt i separate kasser – tænk blot, hvad det ville betyde på andre områder. Men Radikale Venstre ønsker at bruge flere penge på at forbedre naturen og dermed også forbedre forholdene for flora og fauna.
4. Vildsvinet er oprindeligt hjemmehørende i Danmark og på vej til at genindvandre. Der eksisterer i dag et nedskydningspåbud. Ønsker dit parti, at nedskydningspåbuddet fjernes, således at vildsvinet igen bliver en del af den danske natur?
- Ja, måske. Men vi vil lytte meget til fagfolkene – bl.a. Vildtforvaltningsrådet.
5. Der gennemføres i dag jagt på de statslige arealer. Jagterne giver blandt andet nyjægere og jægere uden egen jord mulighed for at komme på jagt. Jagterne bidrager også til at regulere vildtbestandene. Støtter dit parti, at der fortsat gennemføres jagt på de statslige arealer?
- Ja, det skal der kunne – efter konkret vurdering.
6. Nogle vildtbestande er i kraftig fremgang (f.eks. gæs og kronvildt) og er årsag til store skader i land- og skovbrug. Der er natur-/interesseorganisationer, som ønsker, at bestandene skal have mulighed for yderligere at brede sig. I Danmark er der tradition for, at vildtskader ikke erstattes. Støtter dit parti, at der i fremtiden kan udbetales vildtskadeerstatninger – hvis ja, hvordan skal disse finansieres?
- Vi har ikke en færdig holdning til dette, men personligt kan jeg godt forstå, at vildtskader kan være af et omfang, der begrunder erstatninger.
7. Jagt på vandet – herunder motorbådsjagt – er traditionelt og kulturelt en del af dansk jagtkultur. Støtter dit parti, at der fortsat skal være mulighed for motorbådsjagt?
- Ja – men det kan komme på tale at begrænse omfanget. Også her lytter vi gerne til Vildtforvaltningsrådet.
8. I disse år etableres der en række nationalparker i Danmark. Etableringen af en nationalpark indebærer ikke i sig selv en begrænsning af mulighederne for at gå på jagt. Støtter dit parti, at der fortsat skal være mulighed for at gå på jagt i Nationalparkerne?
- Ja.
9. Fuglebeskyttelsesområderne er med til at give store vildtbestande af bl.a. gæs og ænder. Mener dit parti, at mulighederne for jagt i fuglebeskyttelsesområderne skal bibeholdes?
- Ja – men efter en meget konkret vurdering.
_____________________
Tillägg: Jaktjournalen har också hittat fram till uppgiften om ny miljökommissionär. Inte heller dem har fått den verifierad från fler källor än den blogpost jag länkar till ovan. Jaktjournalen har pratat med Gunnar Glöersen:
Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet känner inte till uppgiften att Janez Potocnik ska sluta.
– Vi talade om honom senast i går och jag har inte hört något om att så skulle vara fallet, säger han.
Enligt Gunnar Glöersen är det uppenbart att vargfrågan har blivit en prestigefråga för Janez Potocnik.
– Han ligger ju bakom det nya dokumentet om rovdjursförvaltning i Europa. Det är väl ett avtryck han vill lämna, säger Gunnar Glöersen.

2 kommentarer:

  1. Enligt svaren på frågorna så borde hon ha mer förståelse för jakten och jägarna än sittande filur, danskar brukar ha en mer mänsklig attityd till det mesta, de är inte så mycket för hårda regler, utan de tror mer på den personliga friheten.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det var lite så jag funderade också. Jag avvaktar med att rota mer i det hela tills jag fått det hela ordentligt verifierat.

      Radera