Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 4 september 2014

(mp) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor. För miljöpartiets del var det Helena Leander som pratade. Hon förespråkade förbud mot grytjakt och fällfångst. Hon visade att (mp) är emot fågeljakt med hagel. Att jaga stora rovdjur kommer såklart inte på frågan om inte det sker på vetenskaplig grund och det anser (mp) att det inte finns.


I Svensk Jakt nr 8 intervjuas Peter Eriksson då Gustaf Fridolin hade annat för sig. (kommentar: Han prioriterade alltså alltså annat än sveriges 300.000 jaktkortslösare) Eriksson representerar (mp) i EU så frågan är vad hans svar var värda. Hur som helst. På den direkta frågan om han kan förstå att många jägare uppfattar (mp) som jaktfientliga svarade han:
Jag kan ha viss förståelse för det.
Åtminstone ett ärligt och insiktsfullt svar. Han anser att fjälljaktsreglerna bör återställas, de som bor närmast skall ha bäst möjligheter att jaga. Han anser att nuvarande rovdjurspolitik inte ligger i linje med forskningen. Åsa Romsons citat nedan vill han inte kännas vid...

(mp) vill inte tro på de forskare som menar på att det räcker med få rovdjur. I en riksdagsdebatt den 7/5 påstod Åsa Romson:
– Det gör inte Sverige, utan att tvinga vissa forskare att skriva vinklade rapporter för att få till det. Det är det beslutet ni drivit igenom i riksdagen – som är mot EU:s principer. Det är därför ni får problem, hävdar Åsa Romson
Att misskreditera seriös forskning har närmast blivit legio i grön ideologi.  I vetenskapsrådets tidning Curie kan man i en debattartikel läsa något som stämmer makalöst väl in på Romsons uttalande:
Det blir alltmer uppenbart att gröna politiker och företrädare för olika miljörörelser gillar vetenskap, men bara när den bekräftar deras politiska övertygelse. När vetenskapen motsäger den egna ideologin sker ingen åsiktsförändring; istället söker man anpassa vetenskapen till ideologin, alternativt misskreditera vetenskapens resultat och utövare.
 Slutklämmen är riktigt hård:
Det är dags att stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet som den centrala kunskapskällan när det gäller att lösa både miljöproblem och andra vetenskapsrelaterade samhällsproblem. Ansvariga politiker och granskande journalister måste våga ifrågasätta miljörörelsens motiv och i högre utsträckning lyssna på vetenskapssamhället.
Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. (mp) ser inga behov av ytterligare förändringar i vapenlagen men det behövs åtgärder för att möta insmugglingen av vapen. Några åsikter om licensgivning har man inte utöver att den skall vara enhetlig över landet. I enkäten framkommer det lite mer nyanser vad gäller (mp)s syn på bly i ammunition. De är för ett förbud, men anser att det viktigaste är att förbjuda bly i hagel och övnings/sportskyttesammanhang. Bly bör tills vidare få finnas kvar i kulammunition för jakt, då av djuretiska skäl.

(mp)s språkrör Gustav Fridolin framhålls ofta som jägare. Han tog jägarexamen 2006. Men frågan är om han bara har jägarexamen eller om han skall klassas som jägare. I min värld är detta två olika saker. En jägare är en person som aktivt ägnar sig åt jakt medan jägarexamen bara är det formella tillståndet att inleda en bana som jägare. När Fridolin i SVT pressas på frågan om han någonsin skjutit ett djur vägrar han svara. Mitt intryck är att Fridolin tagit jägarexamen av politisktaktiska skäl. Genom sin jägarexamen kan han kalla sig jägare och därigenom försöka få tvekande jägare att känna sig välkomna i partiet. Men om Fridolin är jägare i betydelsen att han ägnar sig åt jakt på sin fritid, det är jag rätt tveksam till. Då borde han väl rimligen stått upp för det och svarat rakt ut på den fråga han fick. Eller skäms han för att han tar ansvar för det kött han och hans familj äter? Om de nu äter kött, det är lite si och så om det är PK i (mp). Jag tror att Gunnar Glöersen är inne på rätt spår när han i en blogpost konstaterar:
Vi jägare ska vara stolta över det vi gör. Vi tar tillvara den mest klimatsmarta, djurvänliga och hälsosamma födan som finns, viltet. En överväldigande majoritet av svenska folket tycker samma sak. Senaste SIFO undersökningen som Svensk Jakt lät göra visar att MP:s väljare tillhör de mest jaktvänliga! Hur kan det då komma sig att partiets inställning till jaktfrågorna uppfattas som det mest jaktfientliga av jägarna? Jo, de har låtit djurrättsrörelsen argument ta över.
Gustav Fridolin fick frågan om han skjutit ett djur i SVT:s utfrågning. Tyvärr bekräftar hans svar eller snarare brist på svar exakt det jag skriver. Han var livrädd för att erkänna att han skjutit ett djur. Tänk om han istället hade svarat så här. ”Ja, jag har skjutit rådjur. Vilt är det mest klimatsmarta, närproducerade och djurvänliga köttet vi kan äta. Alla miljöpartister som värnar miljön borde jaga!”

(mp) är emot bildandet av en sparat myndighet för jakt och viltfrågor. (mp) anser att svenska jägare skall ha förtur till fjälljakten.Det är miljödepartementet som skall ha ansvar i jaktfrågor enligt (mp). (mp) vill inte uttala sig om jaktlagen utan inväntar jaktlagsutredningen. (mp) vill INTE ha licensjakt på varg.

Övrigt att fundera över är att (mp) vill förbjuda anonymitet på internet.Samt hur deras energi och miljöpolitik kommer att påverka allt som ligger mer än 10 km från en stadskärna. Hur språkröret för grön ungdom i Uppsala uttrycker sig kan också vara ett ämne för fundering (kanske skall man vra tackasm för våra strikta vapenlagar). UNT skriver:
Språkröret för Grön Ungdom i Uppsala, Esra Hacimehmet, skriver i ett Facebook-inlägg att hon "HATAR alla priviligierade äckel ”, att hon vill "skjuta pil i huvudet på folk" och vidare att hon "alltid kommer att ersättas av en blond jävel".

Med andra ord kan man sammanfatta (mp) som jaktfientliga förbudsivrare. 
 ______________
Jag har fått viktig input av en läsare på denna text.

Läs även Gunnar Glöersens tankar kring MP i en blogpost publicerad 3/9 på jägareförbundets blogg.

Synnerligen belysande för (mp)s politik är den debattartikel de skrev på temat "Därför skall jägaren rösta på (mp)!".  Jag kan inte hitta några argument som jag tror skulle locka jägaren att rösta på (mp), artikeln bör ha motsatt verkan och belyst klart och tydligt det jag lyft fram ovan. Inte minst så väljer (mp) åter igen vilken forskning som är rätt och vilken som är fel i fråga om vargens överlevnad.

1 kommentar:

  1. Har de tänkt att skadedjuret grävling skall hållas efter som råttor genom att man lägger ut gift?

    SvaraRadera