Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 5 september 2014

(fp) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

 Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor.

(fp) har egentligen inte visat något större engagemang i jaktrelaterade frågor. De har hållit en rätt låg profil och stöttat regeringen i stort. Häpnadsväckande var dock att Marit Paulsen inför EU-valet menade att det är EU som skall bestämma antalet stora rovdjur i Sverige. Det finns för övrigt (fp) namn som ställer sig för vargfria kommuner liksom det fanns (fp) politiker som protesterade mot licensjakten på varg. Över lag håller man dock en låg profil, vilket märks tydligt när man läser partiprogrammet där man i avsnitt 4 finner följande direkta/indirekta kopplingar till jakt:
Allt fler arter hotas av utrotning. Hotade växter och djur ska skyddas genom fridlysning, information och biotopskydd. Det internationella samarbetet mot smuggling och olovlig jakt ska fördjupas.
Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungs­örn. Dialog med lokalbefolkningen i berörda områden är en viktig del av rovdjursförvaltningen.
Under rubriken "Jordbruk, skogsbruk, fiske" där man nästan kunde förvänta sig några rader m jakt så hittar man det inte.

(fp) har inte tagit ställning i frågan om de vill ha en ny jaktmyndighet eller ej. Fjälljakt skall tillåtas för alla, utländksa medborgare skall dock ha jaktguide. (fp) anser att landsbygdsdepartementet skall ha huvudansvar för jaktfrågor. (fp) anser att jakt på säl och skarv även fortsättningsvis skall ske som skyddsjakt, säl och skarv platsar alltså inte enligt (fp) i jakttabellen. (fp) tycker att det skall vara mindre byråkrati och effektivare administration för att tillämpa jaktlagstiftningen.(FP) svävar lite på målet och hänvisar till EUs art- och habitatdirektiv vad gäller licensjakt på varg, skyddsjakt skall däremot vara självklart.

Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. (fp) har inga ytterligare åsikter i vapenfrågor efter vapenutredningen. Samarbete tull och polis med informationsutbyte med EU skall sätta stopp för vapensmugglingen. En nationell polismyndighet kommer att snabba på licensgivningen samt skapa enhetlighet. (fp) vill fortsatt arbeta för att fasa ut bly men ännu finns inget lämpligt alternativ när det kommer till ammunition.

Enskilda politiker inom (fp) försöker plocka poäng och röster genom att profilera sig i vapenfrågor. Till exempel André Frisk.

På EU-nivå har vi kommissionär Cecilia Malmström (fp) som drivit en mycket hårt och direkt vapenägarfientlig linje. Detta kanske inte präglar (fp) i stort men strömningarna finns uppenbarligen inom partiet.

Summa summarum: så länge (fp) ingår i alliansen och bidrar till deras jaktliga linje så är det nog ingen större fara med partiet. Men om de skall hävda egna åsikter i jakt-, skytte- och vargfrågor är det inte helt givet hur de ställer sig. Jag vill därför hävda att de utgör ett lite osäkert kort i detta hänseende.
_________________________
Tillägg: I en artikel på temat "därför skall jägaren rösta på FP" handlar det mesta om vilken bild av jägaren som finns hos gemene man. Relativt lite kretar kring FPs egen politik. Men förklaringen till detta är att en hel del av fp:s jaktliga politik fått stå tillbaka för alliansens gemensamma mål. I debattartikeln kan man bland annat läsa:
Inom alliansen är vi inte alltid helt överens, men vi har lyckats hitta konstruktiva lösningar under åtta år i regering och det vill vi fortsätta med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar