Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 11 september 2014

Dagens ros

Går till de läsare och vänner som hjälpt mig att täcka in de politiska partiernas inriktning i jaktliga frågor. Jag har fått åtskilliga tips i form av länkar och uppslag. Jag har även fått hjälp med genomläsning och synpunkter på utkast till blogposterna.
Ett stort tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar