Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 12 augusti 2014

En månad till valet

Nu är det en månad kvar tills det är dags för val för riksdag landsting (motsvarande) och kommun. En del kanske är trötta på politik och tycker att politik och jakt inte har med varandra att göra. Men ack så fel dessa har. Det är politiken som beslutar om vilken jakt som får bedrivas. Se bara på Holland där ett extremt djurparti lyckades förbjuda all annan jakt än en mycket restriktiv skyddsjakt. Det finns med andra ord all anledning att väga in hur partierna ställer sig i jaktliga frågor om man gillar att jaga och inte vill uppleva försämringar i framtiden. Jag kommer veckan före valet att gå igenom parti för parti hur de ställer sig i frågor som berör jakt, skytte och varg. Jag går igenom de partier som utifrån oppinionsundersökningar har en rimlig chans/risk att komma in i riksdagen. Schemat ser ut som följer, med en kort kommentar om hur de kan karaktäriseras:
  • 2/9: (S), överlag jaktvänliga
  • 3/9: (M), överlag jaktvänliga
  • 4/9: (MP), tveklöst jaktkritiska
  • 5/9: (FP), med viss tvekan jaktvänliga
  • 6/9: (KD), hyfsat jaktvänliga
  • 7/9: (C), överlag jaktvänliga
  • 8/9: (V), tveklöst jaktkritiska
  • 9/9: (SD), saknar officiell ståndpunkt i dessa frågor
  • 10/9: (F!), saknar officiell ståndpunkt i dessa frågor
Jag skulle, om jakt är en hjärtefråga, hissa varningsflagg för (MP) och (V), sannolikt även för (F!). (SD) är en slamkrypare, jakt är ingen kärnfråga så man kommer inte att driva jaktrelaterade frågor samtidigt är det på intet sätt givet att (SD) kommer att driva frågorna på ett för jägare fördelaktigt sätt då indikationerna från partiet hittills har varit mycket tvetydiga. (FP) har ett tveksamt register i dessa frågor. De partier som är överlag jaktvänliga är (S), (M), (C) och med viss tvekan (KD). Men som sagt, en djupare analys parti för parti kommer veckorna före valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar