Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 14 augusti 2014

Djurens Rätts okunskap

Råkade ramla på Djurens Rätts jaktgrupp på facebook. Ingen stor sak, 250 följare. Det senaste inlägget fick mig att hajja till, det löd:
Vilken bisarr förening - Jakt- och Djurskyddsförening. Måste tillhöra forntiden.
Med en länk till en artikel på SR.  Artikeln lyder:
Omkring tiotusen personer har besökt Stora Karlsö, vilket är ungefär lika många som förra säsongen.  Men att komma ut och bo en vecka under lågsäsong, vilket hittills varit populärt, blir inte möjligt den här hösten och vintern.

Enligt Ann Melin, VD för Karlsö Jakt- och Djurskyddsförening, beror det på att det inte finns någon lämplig båt att köra besökande med, när Karlsöbåten tas upp i oktober.
Vissa veckor har det varit kö på boende under lågsäsong, men kommande vinter blir det enbart föreningen som har tillsyn av ön.
Antalet gästnätter i sommar har minskat något, men siffrorna pekar ändå mot
3 700 övernattningar i sommar.
De 19 harar som planterades in på ön 2011 har nu förökat sig till drygt 100 enligt den senaste inventeringen.
Med lite historiekunskap hade Djurens Rätts jaktgrupp kanske inte uttryckt sig på det vis de gör. Jakt och djurskydd har alltid gått hand i hand. När Svenska naturskyddsföreningen bildades var många av de drivande krafterna jägare. Jägare som även var inblandade i Svenska Jägareförbundet, en sammanslutning som bildades för att reglera jakten och rädda bestånden av djur i sverige så de blev jaktbara. Detta är något man lyckats med så till den milda grad att det skapat nya konflikter, inte minst med Naturskyddsföreningen. För det är trots allt så att djurstammar i dagsläget på våra breddgrader endast kan regleras genom jakt. Djurskyddet och jakten går alltså fortfarande hand i hand. Och då har jag inte ens kommit in på viltvård varvid jag inte minst tänker på habitat/biotopförbättring (något som väl inte ens Djurens Rätt kan ha synpunkter på?).

Men hur är det då med Karlsö Jakt- och djurskyddsförening (AB), även kallad Karlsöklubben? Jo på wikipedia kan man under sökordet Stora Karlsö läsa:
Under 1800-talet var Stora Karlsö mycket välbesökt för det goda fiskets skull. I Norderhamn fanns då ett stort fiskeläge med uppåt ett åttiotal fiskebodar som mest. I dag finns det två fiskebodar kvar från denna tid. Under perioden 1880-1887 köptes marken på Stora Karlsö successivt upp av ett nybildat bolag – Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB – i dagligt tal kallat "Karlsöklubben". Drivande motor i det nybildade bolaget var Willy Wöhler. I och med köpet kunde bolaget efter hand förbjuda all fågeljakt, vilket skulle komma att rädda sillgrisslans existens på Stora Karlsö.
Som vi ser finns det allstå något annat bakom namnet än vad Djurens Rätt låter antyda. Detta visar åter igen att det är bra att kolla lite fakta om det man tänker raljera över innan man låter fingrarna löpa över tangentbordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar