Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 23 maj 2014

EU valet i övermorgon

En kort genomgång av partierna inför EU-valet i övermorgon:
Vänsterpartiet
(mp) och (v) verkar båda för en ökad mängd varg, båda vill förbjuda grytjakt och hageljakt på fågel. Längre än så behöver man egentligen inte analysera dessa partier inför något val. 
*(v)s förstanamn är Malin Björk, hon ställer internationella åtaganden högt i fråga om stora rovdjur, fokus i art&habitatdirektivet skall vara hotade arter och direktivet kan förbättras, kommersiell säljakt är hon emot och skyddsjakt på säl är hon skeptisk till.
OBS: (v) ingår i Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL), skeptiska till olika jaktformer inte minst jakt med fällor.
 Är jakt en hjärtefråga så skall man definitivt inte rösta på (v) i EU valet.

Miljöpartiet
(mp) och (v) verkar båda för en ökad mängd varg, båda vill förbjuda grytjakt och hageljakt på fågel. Längre än så behöver man egentligen inte analysera dessa partier inför något val. 
*(mp):s förstanamn är Isabella Lövin, hon menar att Sveriges åtaganden inom EU-inträdet gör att besluten kring rovdjurspopulationerna primärt är en övernationell fråga, art&habitatdirektivet verkar hon inte vilja röra, hon ser hellre en förändrad fiskepolitik än skyddsjakt på säl.
**(mp):s Carl Schlyter har lobbat i kommissionen för att man skall jaga svenska regeringen pga planerna på vargjakt. Peter Eriksson menar att rovdjursproppen bör göras om och gybs ändras uppåt till minst 700 individer eftersom "det är en vetenskaplig fråga inte en politisk". Peter Eriksson tycker att sälstammen tål beskattning.
OBS: (mp) ingår i Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA) vilka är emot vargjakt i synnerhet och jakt i allmänhet.
Är jakt en hjärtefråga så skall man definitivt inte rösta på (mp) i EU valet.

Folkpartiet
(fp), är lite svårare, de har medverkat till att rovdjurspropositionen gick igenom, de har även varit med och fått ner vapenlagen till något hanterligt. MEN, på EU nivå är det lite klurigare. Kommissionär Cecilia Malmström går i bräschen för väldigt mycket hårdare vapenlager samt förbud mot halvautomatiska vapen. Marit Paulsen vill inte ha licensjakt på varg men en ökad vargstam, positivt är att hon vill öka möjligheten att skyddsjaga närgångna vargar.
*Partiets förstanamn är Marit Paulsen. Hon tycker att EU skall bestämma mängden stora rovdjur i Sverige, hon bryr sig inte om art&habitatdirektivet och hon struntar i skyddsjakten på säl.
OBS: (fp) ingår i partigruppen ALDE i EU. Dessa motsätter sig av allt att döma vargjakt.
(fp) verkar vara ett parti vars EU representation motverkar jägare och skyttars intressen de ingår även i en vargjaktsfientlig partigrupp, så röstar man helt utifrån dessa frågor så rekommenderar jag något annat.

Centerpartiet
(c)s andreman på listan, Kristina Yngwe, vill bland annat verka för förändringar i art och habitatdirektivet. Fredrik Federley har gjort intressanta historierevisionistiska utspel. Han menar att (c)s föregångare Bondeförbundet kämpade mot nazism och rasbiologi på 1930-talet. Detta stämmer inte på något vis. Bondeförbundet var synnerligen brunspräckligt på 1930-talet och en av de stora förespråkarna för rasbiologi, inte minst för att skapa en sund och rasren bondebefolkning. Stureplanscentern bör man helt klart se upp med av många skäl, de vet inte alltid vad de pysslar med.
*Partiets förstanamn är Kent Johansson som vill att alla beslut om stora rovdjur skall fattas av dem som berörs, art&habitatdirektivet bör anpassas så det tar regional och lokal hänsyn, säljakt sker som skyddsjakt och då finns det ingen anledning att tillåta kommersiell avsättning av produkterna.
OBS: (c) ingår i partigruppen ALDE i EU. Dessa motsätter sig av allt att döma vargjakt.
(c) verkar föra en jaktvänlig politik i EU men frågan är i vilken utsträckning man skall lita på dess representanter, att (c) ingår i partigruppen ALDE gör att de kommer att ha svårt att driva frågor kring vargjakt.

Kristdemokraterna
(kd) *Partiets förstanamn är Lars Adaktusson som anser att sverige skall ha fullt mandat att förvalta de stora rovdjuren, art&habitatdirektivet bör anpassas så det harmoniserar med lokala förhållanden, säljaktssitationen är komplicerad och han kan inte ge något rakt svar.
I en intervju i SVT säger Adaktusson uttryckligen att vargjakt är något som EU inte skall blanda sig i. Det är nu en ståndpunkt som han därmed kommer att ha svårt att backa ifrån (även om han råkade klanta sig vid en utfrågning).
OBS: Ingår i en partigrupp, Europeiska folkpartiets grupp (EPP), som propagerar för abortförbud! 
(kd) verkar föra en jaktvänlig politik i EU

Socialdemokraterna
(s) *Partiets förstanamn är Marita Ulvskog som anser att alla frågor som berör stora rovdjur skall fattas så nära befolkningen som möjligt, hon är otydlig i fråga om art&habitatdirektivet, hon anser att handel med sälprodukter och skyddsjakt på säl är två helt olika frågor.
OBS: ingår i Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D). Jag vet inte hur S&D står i jaktliga frågor men jag har hittat indikationer på att de har en restriktiv hållning, åtminstone verkar det finnas förhållandevis många förfrågningar i eur-lex om jakt från S&D representanter.
(s) verkar föra en jaktvänlig politik i EU

nya Moderaterna
nya(m) *Partiets förstanamn är Gunnar Hökmark som anser att jaktpolitiken är en nationell angelägenhet och att jakt på stora rovdjur bör avgöras nationellt, art&habitatdirektivet bör ses över omgående, har redan agerat för att tillåta handel med sälprodukter(?)
En av (m)s parlamentariker i EU är Christoffer Fjellner, han har definitivt stuckit ut. Han har drivit en politik som uppmärksammas bland jägare och skyttar.  Han har engagerat sig emot delar av EUs planerade revidering av vapendirektivet. Fjellner är partiets andranamn. Fjellner visar mycket tydligt att han tror att det lönar sig att röstfiska i jägarleden, problemet är att han inte beskriver vad han själv har för mål utan bara klagar på alla andra (specifikt mp).
Dagensarena har granskat hur (m)s representanter i EU har röstat och handlat i olika frågor. De kan konstatera att (m) i EU inte driver samma politik som nya (m) i Sverige.(m) i EU ligger närmare den värdekonservativa (m) falang som var tongivande för 10-15 år sedan innan Reinfeldt mfl reformerade partiet. (m) ingår i samma gruppering i EU som Berlusconis parti samt ett antal andra nationalistparter.
OBS: Ingår i en partigrupp, Europeiska folkpartiets grupp (EPP), som propagerar för abortförbud!
nya(m) verkar föra en jaktvänlig politik i EU, de sticker ut positivt i fråga om vapenpolitik. Notera dock att (m)s politik i EU i praktiken är konservativ och ligger närmare gamla (m) än nya (m).

Piratpartiet
*Piratpartiet "har ingen åsikt om jaktfrågor".
Intervju i P1 19/5: piratpartiet är mot att EU skall bestämma över vargjakten, det är en svensk angelägenhet. Samtidigt röstar Piratpartiet i 98% av alla omröstningar som sin partigrupp. Jag skulle säga att Piratpartiet i praktiken agerar MOT möjligheter för sverige att förvalta vargen efter eget huvud.
OBS: Piratpartiet ingår i Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA) vilka är emot vargjakt i synnerhet och jakt i allmänhet. Partigruppen är för ett starkare överstatligt regelverk över lag.
För den jaktintresserade är Piratpartiet inget att rösta på i EU valet.

Junilistan
Junilistan flörtar med jägarkåren inför EU-valet, det är tydligt. Om än inte lika tydligt som för ett par år sedan då Helene Goudin på allvar satsade på jägare och jaktfrågor. Jag tycker att Junilistans representanter visat ett generellt och genuint engagemang för jaktfrågor i EU genom åren.
*Partiets förstanamn är Jörgen Appelgren som anser att jaktens utformning i olika länder inte har med EU att göra och att förvaltningen av stora rovdjur skall ske så nära befolkningen som möjligt, verkar för att både art&habitatdirektivet och fågeldirektivet ändras, anser att sverige skall ha ett undantag i fråga om handel med sälprodukter.
Till Värmlands folkblad sade Appelgren: " Bland annat tycker vi att besluten som tas i Bryssel inte gagnar jakten här hemma. Man har en helt annan bild av jakt i Bryssel än hur det ser ut hos oss. Vi är 28 olika länder och det passar inte med samma regler för alla, och det gäller inte bara jakten"
OBS: har ej klargjort vilken partigrupp man ämnar tillhöra framöver.
Så röstar man i EU valet helt utifrån jaktliga preferenser så är Junilistan definitivt ett alternativ att överväga.

Sverigedemokraterna
(sd), jag tycker inte om vad detta parti står för och jag ogillar deras bakgrund så jag tänker inte ens bemöda mig om att redovisa deras hållning i jaktfrågor. Att de har lite toppstruken fernissa påverkar inte min inställning till partiet över huvud taget.
Jag låter dem hur som helst förklara själva hur stor tilltro man skall sätta till deras budskap, de verkar själva inte riktigt veta:

 
OBS: har ej klargjort vilken partigrupp man ämnar tillhöra framöver. 
För mig går (sd) bort i alla sammanhang.
___________________________________
* Not: uppgifterna om vad partiernas förstanamn på listorna tycker har hämtats ifrån en bra artikel i Svensk Jakt nr 5/2014. Där fick partierna svara på frågorna 1/ skall EU eller Sverige bestämma hur många stora rovdjur som skall finnas i Sverige? 2/ Kommer ni att verka för en förändring av art & habitatdirektivet? 3/ Skyddsjakten på säl och de märkliga reglerna.
** Not: uppgifter baserade på en debatt mellan olika potentiella EU kommissionärer. Finns på Svensk jakt. Debatten kan också ses på nätet.
___________________________________
För övrigt har Aftonbladet gjort en genomgång av hur allmänbildade kandidaterna är, för något annat kan man väl knappast kalla högskoleprovet. Är du intresserad av detta så kika på sammanställningen.

jaktlust blogg har Mikael Jägare sammanställt hur de olika partierna ställer sig i fråga om löshundsjakt.

6 kommentarer:

 1. Bra sammanfattat utifrån "jakt som hjärtefråga". Trevlig helg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!
   Det var en sådan där blogpost som jag successivt skrivit under nästan två månaders tid.

   Radera
 2. Bra tack, men när alla mediatyper är mot något/någon utan att ens redovisa varför, blir detta/denne automatiskt viktig i ett maktbalanshänseende, och till och med intressant att rösta på!

  Jag hoppas du sväljer stoltheten och redovisar vad SD vill, för demokratins skull. Kan du redovisa dunkla socialistiska partier som V bör du kunna dra SD över samma kam. Så man vet vad de vill i denna fråga. Annars blir du bara en av Solzjenitsyns papegojor i någons ledband.

  Dessutom är valhemligheten viktig, speciellt när skocken skrävlar i valkön om vad de ska rösta på.

  /demokrati är kräver upplysning

  SvaraRadera
  Svar
  1. varken (sd) eller (F!) släpper jag in denna gång även om de båda av allt att döma utifrån dagens oppinionssiffror kommer att få in en representant var.
   Jag la hur som helst in en liten videosnutt som visar att det är lite svårt att få klarhet i (sd)s politik... Det får räcka så.
   Det kommer, lite mot min princip, en egen blogpost om (sd) inför riksdagsvalet i höst. Den är schemalagd till den 9/9.

   Radera
  2. Tack. Då får jag väl äska samma om fi, för kompletthetens skull. Där har jag dock en större aning om vad de anser.

   Men i sådana här sammanhang är opartiskhet och objektivitet viktig anser jag annars blir översynen en sedvanlig partsinlaga och tyvärr lite ogjord.

   Och som du nu lagt in andra viktiga frågor (centerarv, abort, sdpolitok) kan du ju lägga in socialisternas arv av ideologiska massmord, som de inte gjort upp och tagit avstånd ifrån.

   Den utan skuld kaste första stenen.

   Radera
  3. Det får bli en egen post om F! i september med. Skall se vad jag kan få fram för konkret om dem tills dess. Av allt att döma är de ute efter alla typer av vapen. Men det behöver jag få verifierat, tror bara jag stötte på det som påstående om F! inte som uttalande från F!

   Radera