Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 27 maj 2014

Det väcks åtal i Lillhärdalfallet

Den 29 maj 2012, för två år sedan skulle åtal varit väckt i det uppmärksammade Lillhärdalfallet. Åtminstone om de skulle kunnat hållas häktade forsättningsvis. Istället valde åklagaren en annan väg:

Utdragen byråkrati (tm)

En byråkrati som drabbat de fem misstänkta hårt. Ständigt har åklagaren sagt att hon snart skall ta ställning till om hon skall väcka åtal eller ej. Och slutligen. Drygt två år efter att det misstänkta brottet begicks väcktes så åtal. Nyheten finns som TT-notis i de flesta dagstidningarna. Men såväl Jakt&Jägare som Svensk Jakt skriver om det hela. Åklagaren:
– Jag anser att jag har tillräcklig bevisning, men har inte skrivit ihop åtalet än, säger hon.
Vidare:
– Det ligger i farans riktning att det blir åtal av alla fem. De var ju ute tillsammans
Älgflugornas Herres gästskribent Chris har läst hela utredningen. Hans bedömning är att miljöåklagaren inte kommer att nå framgång i sitt åtal. En orsak är att det helt enkelt inte fanns några vargar i området vid den tidpunkt som är aktuell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar