Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 8 april 2014

Skyddsjakt för att hjälpa fåglar

Jag vet inte om det bara är mitt subjektiva intryck eller om tjänstemännen på landets olika länsstyrelser i allt större utsträckning börjat ta till sig skyddsjakt på predatorer som ett verktyg att hjälpa känsliga markhäckande fåglar att klara sig igenom yngelperioden. Om det inte är en reell ökning av skyddsjaktstillstånd så är det i vart fall en ökad rapportering om de tillstånd som ges. Men det är kanske inte så konstigt, jakttidningarna utnyttjar olika feed för att fånga upp nyheter runt om i landet och återrapportera dem. Nu senast var det Jaktjournalen som återgav en P4 Hallandnyhet:
Rävar, minkar och kråkfåglar och andra arter som ger sig på ägg och fågelungar ställer till med problem för fågellivet längs kusten norr om Varberg.
Länsstyrelsen värnar speciellt om de vadarfåglar som håller till i Fyrstrandsfjorden innanför Balgö.
Därför ger man tillståndet till skyddsjakt på så kallade predatorer som tillsammans får vara högst 35 djur eller fåglar.
Vi kan se hur lokala samarbeten växer fram mellan ornitologer och jägare. Inte minst när de båda grupperna inser att de har utbyte av varandra och att de har gemensamma intressen även om de yttrar sig på olika sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar