Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 21 mars 2014

Dödsbon måste avyttra vapen snabbt konstaterar förvaltningsrätten

Att en myndighet missköter sitt uppdrag ger inte medborgaren rätt, upprättelse eller respit. Någon hänsyn till särskilda omständigheter behöver heller inte tas. Vapen i dödsbon skall vara avyttrade, inlösta eller skrotade senast 12 månader efter dödsfallet. Det är kontentan av följande nyhet som jag saxat ur Hela Helsingland:

Dödsbo överklagar beslut om vapen

Ett dödsbo har överklagat polisens beslut att lösa in tre skjutvapen som fanns i dödsboet.

Dödsboet skriver i sin överklagan till förvaltningsrätten att de vill ha förlängd tid för att kunna få en överlåtelse gjord. På grund av en tvist har arvsskiftet inte kunnat genomföras. Dödsboet hävdar också att registreringssystemet för vapenlicenser legat nere under flera månader.
Polismyndigheten har motsatt sig överklagande och menar att polisens handläggningstid inte har påverkat ärendet.
Förvaltningsrätten gör bedömningen att vapnen inte har överlåtits inom den tolvmånadersfrist som finns efter ett dödsfall. Därför avslår förvaltningsrättningen överklagan.
 Sammantaget stärker det mig i mitt beslut att när jag inte fick sålt svärfars gamla kombi privat istället lämna den som inbyte när jag själv bytte vapen. Tycker faktiskt att jag fick ganska bra betalt för bössan trots allt. Kanske hade jag kunnat få ut ett par hundra kr till om jag legat på och verkligen gjort reklam för den. Men nu hade jag den ute till lågintensiv försäljning i ett halvår utan någon seriös spekulant.

Att ett dödsbo har ett år på sig att avyttra vapen tycker jag är lite för lite i en tid då polismyndigheten själv lätt tar 4 månader på sig att utfärda en licens, något som skall ta max 30 dagar från instämplingsdatum enligt RPS egna rekommendationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar