Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 17 februari 2014

Läkarna vill inte ta det ansvar vapenlagen kräver...

...hur skall man annars tolka ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd,  Thomas Flodins, utspel i Läkartidningen härom sistens. Bakgruden är att läkarna genom ändringen i vapenlagen 1996 har en skyldighet att anmäla olämpliga vapeninnehavare. Detta skall leda till färre brott och färre självmord. År 2012 anmäldes 1 040 patienter till polisen. Av dessa saknade 70 procent vapen. Antalet anmälningar anses av myndigheterna för lågt och Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att utreda hur antalet kan öka.

Läkareförbundets Thomas Flodin skriver:
Åter till vapenlagens förhoppningar och krav på läkarkåren. Myndigheterna tycks anta att det i hög utsträckning är medicinskt olämpliga individer som begår brott. Detta är ett obestyrkt antagande med relativt låg sannolikhet.
Vårt letande efter medicinskt olämpliga vapeninnehavare skulle därmed ha låg specificitet. Det skulle dessutom ha låg sensitivitet då våra metoder att identifiera medicinskt olämpliga är och kommer att förbli mycket grova. Att prognostisera ett beteende är inte lätt ens för läkare. Varken Anders Behring Breivik eller Peter Mangs hade stoppats av en enkel läkarbesiktning.
En diagnosmetod med både låg specificitet och sensitivitet borde inte få användas i evidensbaserad verksamhet. Kravet på att öka antalet anmälningar kommer dock att ha vissa effekter. Förtroendet för vården riskerar att påverkas negativt. Läkarens roll som myndighetsföreträdare blir uppenbar vid varje läkarbesök.
Ett antal patienter kommer sannolikt att undvika kontakt med vården av rädsla att bli polisanmälda. Läkare får använda sin dyrbara tid till uppgifter av litet eller obefintligt värde. Annat viktigt arbete och and­ra patienter blir lidande.
Det finns åtgärder som bör ge något bättre effekt. Läkarförbundet har länge förespråkat att den som söker vapenlicens får bekosta en riktad läkarundersökning som bör förnyas vart femte till vart tionde år. Ett liknande system är på väg att införas i Norge. En ökad jakt på de illegala vapnen, gärna i kombination med inlämning av vapen utan licens, så kallad vapenamnesti, kan genomföras.
Insmuggling av illegala vapen måste i större utsträckning stoppas. Möjligheten att förvara stora mängder vapen i hemmet bör begränsas. Dessa åtgärder ger sannolikt bättre effekt på våldsbrott med vapen än att tvinga läkare att anmäla sina patienter som i de flesta fall är vapenlösa.
Socialstyrelsens pågående arbete bör få nya direktiv. I stället för att sträva efter fler polisanmälda patienter borde de medicins­ka kraven för innehav av vapenlicens definieras. Den som väljer att ansöka om vapenlicens bör kolla sin hälsa på samma sätt som en blivande bil- eller bussförare.
Delvis håller jag med och delvis tycker jag att Flodin förespråkar att läkare skall ställa patientansvaret högre än samhällsansvaret. Att det egentliga problemet är de insmugglade vapnen håller jag med om. Men jag tycker att Flodin är orättvis när han säger att läkare inte hade kunnat förhindra Breivik eller Mangs när läkare tveklöst hade kunnat hindra fänrik Flink från att genomföra sina dåd i Falun den 10/6 1994. Läkare kan göra skillnad och har det moraliska ansvaret att göra det. I det fallet måste samhällsintresset gå före risken att enskilda patienter inte uppsöker läkare av rädsla att förlora vapenlicenser. Att personer utan vapenlicens anmäls är inget egentligt problem. Däremot hoppas jag från att dessa anmälningar jämförs mot t.ex. misstankeregistret så att man den vägen med lite tur kan komma åt de illegala vapen som är det faktiska problemet i vårt land. Hade man kunna identifiera och avväpna Tommy Zethraeus den vägen? Zethraeus utförde de så kallade Stureplansmorden den 10/12 1994.

Jag tycker med andra ord att Thomas Flodin gör sig skyldig till ett feltänk när han försöker få läkarna att slippa ifrån sitt samhällsansvar i fråga om vapenägande. Därmed inte sagt att läkarna skall bära hela ansvaret. Alla delar av samhället måste göra sitt till för att få bort illegala vapen och identifiera olämpliga vapenägare. Skytteklubbar måste göra sitt. Jaktlag måste göra sitt. Grannar måste göra sitt. Gränskontroll och tull måste få resurser att göra sitt. Polisen måste ha befogenhet att göra sitt. Men fokus skall såklart vara just detta, illegala vapen och olämpliga vapenägare. Att ge sig på alla vapen i samhället, så som i praktiken föreslås i förarbetet till Betänkande 2013/14:JuU36 Skärpning av vapenlagen är synnerligen olyckligt och gränsar vad gäller några av förslagen till en fundamentalt ny rättspraxis och ett helt nytt synsätt på privat ägande.

8 kommentarer:

 1. När jägaren/skytten blir gammal och inte orkar eller har tröttnat på jakt och skytte, står ofta vapnen kvar i skåpet, en del blir dementa men det är ändå sällsynt att "gamlingar" missbrukar sina vapen. Jag vet flera fall där en del helt "snurriga" gamlingar har haft vapen i skåpet, men inget har hänt. Anhöriga kan ju ta hand om nyckeln.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ålderdom är ett stort problem i sammanhanget. Det bästa är såklart om den åldrande själv inser när det är dags att trappa ner. Men så är det ju sällan och i många fall är vapnen och tanken på jakt något som håller igång di gamle. Så var det med min svärfar.

   Formellt sett så kan man ju inte som anhörig ta hand om nyckeln, i de flesta fall blir ju vapnen då tillgängliga för en obehörig även om det sker i bästa välmening.

   Det är absolut ingen lätt fråga.

   Radera
 2. Tycker du är på helt fel väg. Att ålägga någon att anmäla är ett stort steg mot ett angiverisamhälle modell värre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är möjligt att jag är fel ute och att det går att finna betydligt bättre system för att komma åt olämplig vapeninnehavare. Men jag tycker definitivt att läkareförbundets representant är oansvarig i sitt resonemang.

   Att komma åt de illegala vapnen är dock det allra viktigaste. Inte minst för oss legala vapenägare. Och där ser jag egentligen bara två lösningar, strängare straff för olaga vapeninnehav samt en kraftigt stärkt gränskontroll.

   Radera
 3. Hur menar du att läkare skulle förhindrat Flinks massaker? Tvångsvård?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Citat från wikipedia:

   "Efter att under våren 1994 drabbats av försämrad mental hälsa, som bland annat tagit sig uttryck i aggressivitet och hot om våld, akut svartsjuka, sömnproblem och paranoia, uppsökte Flink på eget initiativ en psykolog ett par dagar före dådet. Flinks vänner hade också under våren talat med hans far om sin oro för Flinks våldsamma humör."

   Flink var alltså i kontakt med sjukvården för sina problem INNAN morden. Jag är övertygad att sjukvården, om de kontaktat polis eller militära chefer, hade kunnat förebygga den katastrof som inträffade. Jag vet inte exakt hur det skulle gått till, jag vet för lite om hur det funkar för anställda inom försvaret men eftersom alla varningslampor lyste klart borde det kunnat förhindras.

   Radera
 4. Nu vet vi att personer med allvarliga psykiska störningar kan vara väldigt manipulativa och det är säkert lätt att lura en vanlig AT-läkare.
  När det gäller vanliga människor med en lätt psykisk ohälsa av tillfällig art är det nog inte lämpligt att ta ifrån dem vapen då blir det nog bara värre.
  Man kan väl likna det med att ta ifrån folk körkortet, de flesta gamla slutar och köra bil när de blir dåliga, men behåller körkortet, och är man snurrig så struntar man väl om man har körkort eller inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har ingen aning om hur statistiken ser ut. Fallen är inte speciellt många men när de väl dyker upp kan de vara rätt kraftiga. Just Flinkfallet är extremt på många sätt, både det han gjorde som att han var i kontakt med sjukvården innan dådet. Vad gäller Mangs pratas det ju i skyttekretsar att han inte kändes helt OK, att han gav väldigt mysko vibbar men att han trots allt sköt bra nog för att få klubbintyg. Och att man inte kunde hindra att klubbintyg skrevs ut.

   Kanske är det så att de dementa är ett så marginellt problem att man för deras egen skull inte behöver dra in licenser.

   Tillfällig /lätt psykisk ohälsa är svåra saker. Har stött på exempel där indragen vapenlicens fått vederbörande att faktiskt ta steget fullt ut och begå självmordet. Men då med andra redskap än skjutvapen.

   Körkortsliknelsen är bra, kanske skulle man när det kommer på tal automatiskt kontrollera vapeninnehav och ta ställning till det också. Skillnaden är väl att det är enklare att ha bil utan körkort än vapen utan vapenlicens.

   Hur som helst. Kan bara konstatera att det är väldigt svåra saker, inte minst moraliskt. Kan också konstatera att jag tycker att det är skitsvårt att veta hur jag skall göra när jag haft att göra med olämpliga vapeninnehavare. Eller för den delen körkortsinnehavare.

   Radera