Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 3 januari 2014

Recension: Nybyggarliv i Vilhelmina del 3. Jakt fångst och fiske.

Etnologen Rolf Kjellström (som jag tror är pensionär nu) har jobbat på Nordiska museet och skrivit ett antal böcker tidigare. Ett par har jag läst och åtminstone en har jag rekommenderat på bloggen tidigare.

Just nu håller han på med en bokserie om nybyggarliv i Vilhelmina. Jag läste precis ut del 3, jakt, fångst och fiske. En mycket intressant bok. Jag väljer att ta upp jakt och fångst då det är dessa ämnen denna blogg berör.

För det första skall man vara medveten om att jakten förr i tiden (och nu) har haft en väldigt olika stor betydelse i olika delar av landet. I södra sverige får man väl klassa jaktens byten under de senaste århundradena som en liten bonus i vardagen. Jakten var opportunistisk och bedrevs väldigt sällan systematiskt (om vi bortser från t.ex. fågeljakt i skärgården). I norr var den däremot i många fall livsavgörande. Den kunde vara den direkta orsaken till om ett nybygge bar sig eller inte. Om man fick inkomster att överleva eller inte. Detta beskriver Kjellström i sin bok. Han beskriver också jaktens redskap och metoder där det i princip enbart är vapnen som förändrats över tid. En mängd fällor och jaktmetoder är i sig uråldriga.

Den kanske intressantaste delen av boken, den del som jag t.ex. kommer att ha användning av i min forskning, är en gedigen genomgång art för art. Arterna beskrivs i princip alltid med följande rubriker (eller åtminstone dem av rubrikerna som är relevanta):
  • jaktmetoder
  • fångstmetoder
  • jaktlagar, normer, etik
  • jakttider
  • utrustning
  • vapen
  • jaktbostad
  • bytet
  • exempel eller berättelse
Det mesta är hämtat från olika etnografiska uppteckningar från Vilhelminaområdet, eller i vart fall från södra lappland.Mycket gediget och lärorikt för den som är nyfiken på hur favoritarterna jagades förr.

Jag fastnade för några stycken på olika håll i boken. T.ex. gift. Idag jagar vi i princip bara smågnagare (råttor, sorkar och möss) med gift. Men förr var det vanligt att man tog större rovdjur med gift. Såhär skriver Kjellström om rävjakt med gift på sidan 116:
Gift. Förgiftade beten användes, även om det var mer sällsynt. Stryknin inköptes på apoteket eller skickades från Danmark, varifrån en firma annonserade i en länstidning. Också från en forma i Norge införskaffades detta gift. Enligt Ekman praktiserades fångst med gift framför allt under barmarkstiden.
 Min egen reflektion är att just stryknin antagligen var det som knäckte den svenska vargstammen. Giftet dyker upp i handelns i mitten av 1800-talet, märkligt nog ungefär samtidigt som statistiken visar att vargstammen i Sverige på allvar börjar gå ner...

Sjöfågel hade intressanta jakttider, lånar ett stycke från sidan 132:
Den gängse inställningen till jakttider på sjöfågel var att man jagade när man behövde. Dock hade man den regeln att man på helgdagarna helst inte skulle ha sina snaror eller giller ute. Dem måste man ta upp och desarmera kvällen innan. Kvällen före en vardag fick man sätta ut sina vonor, fångstsystem, igen.
 Kjellström är kunnig på jaktens område. Han är bland de främsta forskarna på jaktens historia. Därför är det extra intressant att se honom hårt och skoningslöst slå hål på en vanlig myt. Jag citerar från sidan 22:
Man hör ibland att "naturmänniskan" skulle sköta jaktvården bra och aldrig ta ut ur naturen mer än vad den tålde. Mitt intryck är tvärtemot: att människan oftast tagit för sig när hon haft fördel av det. Man ansåg sig också ha rätt att göra det utan tanke på konsekvenserna.
 Detta är även mitt intryck utifrån den litteratur jag läst och den forskning jag själv gjort på området. Men myten om den gode vilden är stark. Folk vill helt enkelt inte inse att människan i alla tider varit en obetänksam egoist till sin natur.

Hur som helst. Jag kan varmt rekommendera boken. Inte minst till mina läsare som är bosatta lite längre norröver.

Den som vill köpa den gör det enklast direkt från Swedish Science Press. Den kostar 200 kr + porto.

Fakta:
Titel: Nybyggarliv i Vilhelmina 3. Jakt, fångst och fiske
Författare: Rolf Kjellström
Skriftserie: Acta AcademiaeRegiae Gustavi Adolphi 125
Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 189
ISBN: 978-91-87403-01-9
ISSN:0065-0897

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar