Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 9 januari 2014

Jaktvapenstöld i Karlstad

En privatperson hade inbrott i sin lägenhet härom dagen. Tjuvarna tog sig in i vapenskåpet och stal fyra jaktvapen (2 studsare, 1 hagelgevär 1 kombivapen). I vapenskåpet förvarades även en myntsamling.

Jag är lite förvånad över att tjuvarna kunde ta sig in i skåpet. Det är inte lätt. Om nu inte lägenhetsinnehavaren gömt nyckeln i lägenheten och tjuvarna hittat den. I mitt remissvar på vapenutredningen behandlar jag just detta. Jag menar att man skulle få större effekt om man ställde följande krav istället för att göra inskränkningar i möjligheten att äga vapen: 
Vapenförvaringen i Sverige är överlag god. Kraven på säkerhetsskåp enligt SS 3492 ger kriminella få möjligheter att komma över vapen vid inbrott, däremot bör det straffbeläggas att förvara nyckel till vapenskåp gömd i samma bostad som vapenskåpet. Nyckel skall förvaras på person eller på annan plats. Detta kommer att förhindra en stor del av de vapenstölder som trots höga krav på förvaring faktiskt genomförs. En möjlighet är att ställa krav på att externt kopplad larmanordning finns för den bostad där vapen förvaras under säkert lås.
Personligen har jag inga nycklar till min vapenförvaring i bostaden. Och jag har larm samt kameraövervakning i det rum där vapenskåpen står...

Hur som helst. Tjuvarna kom över vapen och polisen tar det på stort allvar, trots att just jaktvapen är tämligen ointressanta i brottsliga sammanhang. Expressen skriver:
Polisen har på torsdagsmorgonen inga spår efter gärningsmännen och har nu gått ut med ett zonlarm till samtliga Sveriges län och polismyndigheter.
– Det gör de när det är lite grövre brott, för att försöka få tag på de här vapnen så fort som möjligt, säger Sundberg.
Under natten och morgonen har man säkrat vissa spår på plats. Personal, specialiserad på spårsäkring ska kallas in under torsdagsmorgonen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar