Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 1 december 2013

Polisens okunnighet om jaktbrott...

Läser i NWT:
En av NCC:s väginspektörer fann vargen liggande i ett dike.
– Visst träffar vi på trafikskadade djur, men det är sällan som vi träffar på en varg på våra inspektioner, säger Hasse Törnander, NCC.
Vargen togs med och överlämnades till polisen i Örebro som har skickat vargen vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, där man gör en obduktion av djuret.
– I dag vet vi inget vad som har hänt vargen om den blivit trafikskadad eller om det ligger ett brott bakom, säger vakthavande på polisen i Örebro.
Låter som ett okunnigt uttalande av Örebropolisen. För om inte vargen gått och självdött i diket så är det frågan om ett jaktbrott, polisen skriver själva:
 Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.
Den påkörda och inte anmälda vargen kommer att gå in under den jaktbrottstatistik som gäller svenska vargar.  Och visst, så är det formellt. Men hur många kommer när de ser statistiken över illegalt dödade vargar att vara medvetna om att där finns viltolyckor och inte bara tjuvjagade vargar?

Det tycker jag är problematiskt eftersom det kommer att ge en skev bild som drabbar primärt jägare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar