Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 25 november 2013

Vapensäkerhet - en påminnelse

Några enkla förhållningsregler för skjutvapen som man aldrig kan upprepa tillräckligt många gånger:
  1. Hantera alltid ett vapen som om det vore laddat!
  2. Peka aldrig ett vapen mot något som du inte är beredd att skjuta sönder!
  3. Håll fingret borta från avtryckaren tills du är beredd att skjuta!
  4. Kulfång! Se till att du vet vad som finns bakom målet!
Reglerna är lika viktiga för skyttar som för skyttarnas omgivning! Sedan kan man givetvis lägga på fler moment som att vapen skall vara brutna eller ha slutstycket utdraget för att det skall synas att de är obrukbara etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar