Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 25 november 2013

DNs billiga (C) kritik och lite om de senaste dagarnas vargpolitiska nyheter

Härom veckan slogs (C)s inriktning visavi EU fast. (C) går mot ett mer kritiskt fårhållningssätt där det poängteras att EU skall ägna sig åt "rätt" saker. Annie Lööf svarade bland annat följande på en fråga:
Europas förenta krafter är ju ett starkt positivt begrepp och det är borta. Betyder det att Centern ändrat inställning på något sätt?
 – Ja, det program som vi under min ledning tagit fram är mer EU-kritiskt än vad vi varit tidigare. Centerpartiet vill se ett smalare men vassare EU. Ett EU som jagar utsläpp men låter oss i Sverige jaga varg.
 Lite roligt formulerat tycker jag med ett stort mått av plakatpolitik. DN hakade såklart på i en synnerligen kritisk ledare under rubriken "Den billiga kritiken":
Ett smalare, men vassare EU alltså. Det låter bra. Fast om Bryssel inte ska lägga sig i hur vi förvaltar vår vargstam – betyder det att kommissionen ska strunta i hotade djur och växter överallt i Europa? Är det fel att EU anmodar länderna att inrätta naturskyddsområden för att upprätthålla biologisk mångfald?
Vidare skriver man:
Inte alla håller med om att en livskraftig svensk vargstam är något värdefullt. Men den som hävdar att Bryssel inte har med vår rovdjurspolitik att göra måste i konsekvensens namn även kräva att EU ger upp ambitionerna för biologisk mångfald i resten av unionen. Är det Centerpartiets hållning?
När DN beskyller (C) för billig EU kritik tar man själva till än lägre retorik. För har inte DN koll på att vargen inte är hotad internationellt? Den bedöms ha conservation status "least concern" dvs ohotad internationellt:
Många genetiker samt lejonparten av alla insatta ekologer och politikerna anser att vargen i Sverige har uppnått gynnsam bevarandestatus. Och det med råge! Så varför pratar då DN om att vi i Sverige skulle ha en hotad vargstam? Och varför skulle en vargstam inom det av regeringen föreslagna intervallet 170-270 djur innebära att vargstammen var hotad? Näe, ett stort mått av urban plakatretorik är vad DN-ledaren egentligen är.

I vargfrågan får man i de flesta fall gå till regional media och inte till den nationella för att finna en mer jordnära och praktisk inställning till vargförvaltning. I en intressant ledare i SMP skriver Marcus Svensson:
Joe Hennon borde ta sin utgångspunkt i Aristoteles snarare än Machiavelli när han bedömer förslaget till ny rovdjurspolitik i Sverige. Det är inte hållbart att enbart teoretisera kring vad som är moraliskt och juridiskt rätt. Man måste också fundera över vad som är erfarenhetsmässigt möjligt. Den aristoteliska idén om praktisk klokhet torde därför intressera miljökommissionärens talesperson, om nu målet är att säkra rovdjurens överlevnad.

Finland kan här stå som ett avskräckande exempel. Efter att EU fört vårt östra grannland inför skranket i vargfrågan tog befolkningen saken i egna händer. Det finns i dag inte ett enda vargrevir som finns inom den finska gränsen. De vargar som finns lever i gränszonen mellan Finland och Ryssland.
I Finland säger det pang. I Norge lägger man ut gift. Vi kan också i Sverige stå inför en utveckling där människor tröttnar och till slut gör avkall på den jaktetik som är ett signum för den svenska jägarkåren. Det skulle föra med sig mycket elände. Det vilda djurlivet upprätthålls av ideella krafter. En ökad polarisering mellan myndigheter och jägare riskerar att rasera en modell som tjänat den biologiska mångfalden väl. Inte sedan mitten av 1800-talet har det funnits så många rovdjur i Sverige. Den framgångsrika förvaltningsmodellen hotas nu av paragrafryttare i kommissionsfortet Berlaymont.
I förra veckan uppmärksammade Jakt&Jägare ett dokument som skickats ut från EU inför ett möte om varg. Det var skrivet av ekologer vid ett italienskt universitet och innehöll en rad radikala förslag som uppfattades komma från EU:
 1.  Sverige, finland & norge skall ha en gemensam förvaltnignsplan samt gemensamt slå fast vad GYBS är.
 2. -"-
 3. en vargkorridor genom renbetesland
 4. möjligheter för fler vargar i södra sverige
 5. för att motverka illegal jakt skall en viltpolis upprättas, dessa skall undersöka alla §28 skott. Om en varg dödas illegalt i ett område skall det inte få bedrivas någon vargjakt i området de kommande 5 åren.
 6. En vetenskapligt baserad tillämpning av §28
 7. Jobba mer med skyddsvästar på hundar. Alternativ till löshundsjakt skall utredas.
 8. Utred förebyggande åtgärder för lösgående djur i fäbodsbruk, straffa alla som inte vidtagit förebyggande skyddsåtgärder.
 9. länsstyrelsens personal skall ha bättre utbildning samt resurser för barmarksinventering
 10. -"-
 Knappt hade detta slagit ned som en bomb i den redan upprörda vargdebatten innan EU-kommissionens presschef i Sverige tog tillbaka allt och påstod motsatsen som min mormor skulle sagt:
– Det här är inget dokument från EU-kommissionen, utan ett förslag från ett fristående institut
Men om det nu inte är ett officiellt EU material varför är det då materialet märkt:
Prepared for DG Environment, European Commission, by Istituto Ecologia Applicata, Rome under contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3 ”Support to the European Commission’s policy on large carnivores under the Habitat Directive – Phase Two”, with contributions from the Large Carnivore Initiative for Europe (SSC/IUCN)
 Ja, när man trodde att det inte kunde bli rörigare i vargförvaltningssoppan så visar det sig åter igen att man hade fel.

1 kommentar:

 1. Det ligger mer än en hund begraven i vargfrågan.

  Men vad kunde man vänta sig av ett naturresursrikt land med jämförelsevis svag styrning och dålig sammanhållning. Det är bara att jämföra med kolonialiseringen av Amerika och Afrika.

  Antingen har ett land sin egen militär eller ett annat lands, just nu heter det andra landet, NATO.

  Intressant är också varför samerna har en så gynnad ställning. Vad betalar de med?

  SvaraRadera