Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 22 november 2013

Nytt jägarförbund: Rädda jakten!

Det nya jägarförbundet Rädda jakten finns nu på riktigt. Rädda jakten är en utbrytarfraktion ur Jägarnas Riksförbund. Jag har skrivit om hur de inre stridigheterna i Jägarnas Riksförbund tidigare (här, här och här).
Hur som helst. Nu är det nya förbundet sjösatt. Såhär presenterar man sig på hemsidan:
Sedan flera år tillbaka är situationen den att näringar lägger ner sin verksamhet. Landsbygdens befolkning känner oro för sig själva och sina barn. Den tidigare tryggheten är raserad. Allt på grund av den okontrollerade tillväxten av varg.

I stora delar av landet kan man inte längre släppa sina hundar lösa, vilket gjort all jakt med löshund omöjlig. Detta är i det längre perspektivet ett hot mot hela den nordiska jaktkulturen och de två andra jägarorganisationerna går av rädsla för att mista sina driftbidrag i myndigheternas koppel.

Vi har en jägarorganisation som säger ja till frilevande varg.
Vi har en som säger både ja och nej. Därför är det följdriktigt att vi till sist får en organisation som säger enbart nej till frilevande varg. Det är anledningen till att vi nu bildar ytterligare en jägarorganisation.

Alla de som drabbas av den nuvarande, snedvridna rovdjurspolitiken, behöver en riksorganisation som vill, vågar och kan, framföra fakta om myglet med vargen och kräva ett vargfritt Sveriges för landsbygdsbefolkning och dess hotade näringar.
Rädda Jakten, RJ, vill vågar och kan vara den organisationen.
Läs mer på sidan om oss.

Sveriges bönder har under drygt 220 år haft bestämmanderätten över sina egna marker. De har kunnat jaga (vuxen) älg på sin egen mark, men 2010 beslutade landets regering om en ny älgjaktsmodell. Detta skedde efter gemensamt krav från de båda jägarorganisationerna. Den nya förvaltningsmodellen innebar att alla licensområden, även A- och E-licenserna, helt skulle tas bort.

De båda jägarorganisationerna lyckades inte få bort A- och E-licenserna. Detta på grund av ett kraftfullt agerande från dem som nu bildat den nya organisationen Rädda Jakten, RJ, med hjälp av elva fronderande distrikt i vår gamla organisation.
Vi förmådde Regeringen att ändra lagrådsremiss och förslaget till Riksdagen. Därför är dessa två licenser kvar.
De har dessutom visat sig bli flertalets alternativ i valet av älgförvaltningsmodell
Går man in och läser stadgarna så kan man under §2 ändamål läsa:
 Förbundets ändamål är att organisera och företräda jägare, markägare och övriga
naturintresserade personer.
Förbundet skall ha som huvuduppgift att verka för
att markägarnas grundlagsskyddade äganderätt fullt ut skall gälla även för jaktlagstiftningen,
att älgjaktsystemet ändras så att markägarna återfår sin grundlagsskyddade förfoganderätt,
att Sverige åter blir ett vargfritt land, där befolkningen sätts före en omotiverad vargpolitik,
att en var skall ha lagstadgad rätt till skyddsjakt på rovdjur som hotar hälsa eller egendom,
att enskild skall ha egen rätt till skyddsjakt då myndighet vägrar jakt på skadevållande vilt,
att djurskydd och brottsbalk skall gälla fullt ut vid tamdjursskador orsakade av ”Statens vilt”,
att Staten fullt ut skall ersätta alla förluster och kostnader som de stora rovdjuren förorsakar,
att myndighetsutövningen av alla jaktfrågor omgående överförs till Skogsstyrelsen.
Ribban är högt lagd. Och jag tycker personligen inte att ändamålen känns speciellt realistiska. Men det är jag det och jag har haft fel förr. Problemet tycker jag är att an har nischat organisationen som ett renodlat missnöjesparti. Mitt intryck är att missnöjesorganisationer kan påverka frågor i viss mån, men i detta fall har man direkt valt att ställa sig utanför de etablerade diskussionsrummen kring de frågor man valt att fokusera på. Hur skall man kunna driva en ännu mer utpräglad nollvision om varg än Jägarnas Riksförbund när man valt att ställa sig utanför de rum där diskussionen förs? Kanske har man en smart plan för detta som jag inte kan se, men det lär ju visa sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar