Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 9 augusti 2013

Vildsvinskött och försäljning därav - brottsligt?

Blocket är en fantastisk plats att sälja konstiga saker på. Det är en plats att göra fynd på. Det är också en plats för häleri, lurendrejeri och försäljning som går direkt mot gällande lagstiftning.

En sådan försäljning, som man väldigt ofta ser, är annonser för vildsvinskött. Här är ett par dagsaktuella exempel från Blocket:
Kanske ett helgrillat vildsvin skulle vara perfekt till grillfesten?
Eller kanske bara fylla på frysen?
Vi levererar hela vildsvin, trikintestade och klara att äta!
Beställning görs via mail
Viktigt att det framgår om man vill ha en gris över 50kg eller under!
Normal leveranstid är 1 vecka.
Pris: 45kr/kg
Ett annat, där är kg priset 20 kr högre:
Kött säljes styckat eller Hel eller halv kropp, Kanon gott o grilla. Finns även färs.
O du kan även beställa rökt kött.
Välkommna. 
För ett par år sedan fick livsmedelsverket i uppdrag att utreda möjligheten att förenkla försäljningen av vildsvinskött. Tanken bakom detta är såklart att man vill stimulera en ökad avskjutning av vildsvin, problemen är lokalt så stora att man så sent som förra veckan i ett gemensamt pressmeddelande från lrf & jägareförbundet blekinge ville begränsa (i skrivelsen stod förbjuda men man gör nu lite av en pudel) utfodringen av vildsvin i Blekinge. Men livsmedelsverkets svar på utredningen innebar små, om ens några, förenklingar av försäljningen av vildsvinskött från jägare till privatperson. Man skapade ett förslag, ett mycket komplicerat sådant,som i princip innebär att det är på tok för komplicerat för att vara praktiskt tillämpbart. Ni kan läsa förslaget HÄR, det räcker med att kika på sammanfattningen på sidorna 3-4.

Mycket kött får man som jägare sälja privat varje år, t.ex. 25 älgar, 250 rådjur, 75 hjortar eller 10.000 fasaner (motsvarande). Men då är slaktkropparna bara urtagna inte flådda. Vill man sälja flådda slaktkroppar eller kanske till och med styckade så är det 1 älg, 3 hjortar, 10 rådjur eller 1000 änder (motsvarande) som gäller. För vildsvin gäller som sagt andra regler!

För vildsvinskött gäller att allt vildsvinskött som säljs måste ha passerat en vilthanteringsanläggning innan det säljs vidare. Detta skiljer hanteringen från när jägaren eller någon i jaktlaget behåller vildsvinsköttet. Då behöver djuret inte lämnas in till en vilthanteringsanläggning. Då räcker det att man själv postar ett trikintest till godkänt laboratorium.

Eftersom de tidigare citerade blocketannonserna förefaller vara utlagda av privatpersoner så har vi här att göra med försäljning som inte följer reglerna. Men hur ses detta från myndighetshåll? Bara för att något är förbjudet är det inte säkert att det finns någon påföljd kopplad till brottet! Är det bara aja-baja som gäller för sådan försäljning? "Vanlig" svartslakt handlar om olaga livsmedelshantering samt ekonomisk brottslighet, så nog borde liknande tillämpning även gälla privat försäljning av vildsvinskött? Det kan vara bra att fundera på innan man lägger ut kött till försäljning! Oavsett om det är trikintestat eller ej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar