Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 8 augusti 2013

Utter i Varberg

Läste just i dagens HN att en man sett, och fotograferat, utter i naturreservatet Utteros i Varbergs kommun. Kul! Det visar att vi är på rätt väg med viltvården!

Utteros är ett mindre nybildat reservat invid Galtabäck i Varbergs kommun. Reservatets syfte är primärt att gynna fågelliv och biologisk mångfald. Läs mer på länsstyrelsens hemsida eller här.

Not: här finns artikeln, men den kräver inloggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar