Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 26 augusti 2013

Svenska jägare i afrika

Det finns flera svenskar som arbetar med jakt i Afrika. Här på bloggen har jag skrivit några gånger om makarna Mararv (deras blogg finns i flödet) och om Natasha Illum Berg. Just Natasha Illum Berg dök upp som gubben i lådan i en tidning jag får hem någon gång per kvartal. Det är tidningen Tillväxt från Handelsbanken som jag får för att vi har våra lån i Handelsbanken samt har en jordbruksfastighet. Artikeln handlar egentligen om att välja att leva sitt eget liv, att leva sin dröm. Den spänner över tre uppslag och är rätt intressant. Handlar kort om Natashas bakgrund, hur hon lever idag dvs dels av författarskap och dels av jaktguidning i östafrika. I en intressant passus nämner Natasha:
-Jaktens tid kommer inte att vara för evigt i Afrika. Inom 25 år är den nog borta.
Orsaken stavas tjuvjakt. För Natasha menar att tjuvjakten kommer att leda till att den legala storviltjakten kommer att försvinna. Inte för att den är dålig för länderna, folket och naturen utan för att ingen kommer att kunna skilja på bra och dålig jakt och därför förbjuda all jakt.

En annan svensk jägare fanns porträtterad i Tillväxt. Det var Baron Erik von Eckhardt från Ärla utanför Eskilstuna, mannen bakom Svenska Jaktresor.Han beskriver en utveckling som liknar den Natasha förutspår, t.ex. stänger Botswana jakten helt från och med 1 januari 2014. Han nämner att det snarare är troféer än upplevelsen som verkar locka jägarna, något som Natasha också var inne på. Baronen nämner också tjuvjakt som det stora problemet, som exempel tar han Kenya som sedan 1974 haft förbud mot jakt, vilket gör att det bara finns 2000 lejonhannar där till följd av utbredd tjuvjakt. Som kontrast nämns Kenya där lejonhannar över 6 år får skjutas om de ej är i sällskap med lejoninnor och ungar. Detta har gett lejonen ett jaktligt värde vilket gör att stammen vårdas och att det finns ungefär 18000 lejonhannar i Kenya. När Baronen skall beskriva om det finns hot mot jakten i Afrika gör han det med följande ord, vilka ligger ganska nära det Natasha tog upp:
-Ja visst gör jag det (ser hot, min anm). Det är alla mindre vetande som slåss för att jakten skall stängas i hela Afrika. Men du ser ju i Kenya vad det betyder, det blir en snabb utrotning av det vilda. Det är få områden i Afrika där man fortfarande kan jaga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar