Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 2 juli 2013

Vargfrågan luftad i Almedalen

Ingen har väl missat att politikerveckan i Almedalen på Gotland är igång. Igår var det Sverigedemokraternas dag, frågan är om det var rätt eller fel dag för Jägareförbundet att arrangera ett seminarium om varg. Jag skall resonera lite kring det. Men först konstaterar jag att detta i sig är en viktig anledning att vara med i Jägareförbundet, genom ett stort medlemsantal finns de ekonomiska musklerna att vara med där politik sker. Som i Almedalen, en plats som i någon mån skissar upp det framtida politiska landskapet. Det har inte Jägarnas Riksförbund någon möjlighet att göra, och den planerade utbrytarfalangen kommer att vara än mer marginaliserad.

Jägareförbundets seminarium baserades på ett par forskningsrapporter som för maximal medieexponering publicerades samma dag. En vettig strategi tycker jag. Men samtidigt är det ett stort mediabrus kring politik just denna dag, så hur får man maximalt genomslag och uppmärksamhet?
Bild från seminariet. Länkad från Jägareförbundets FB sida.

Hur som helst, de två studierna som upmärksammades (kanske var det fler, vet inte riktigt) handlade om:

Aktuella attityder till varg. Denna studie hade genomförts av forskare från Umeå universitet, SLU och Lunds universitet. Undersökningen omfattade lite knappt 5000 personer vilket är en hög siffra i dessa sammanhang, tillräckligt hög för att man skall kunna generalisera utifrån den. Personligen tycker jag kanske att man borde samarbetat med SOM institutet och köpt in sig och placerat frågorna i deras synnerligen vederhäftiga årliga undersökning. Då hade man fått en bättre generell uppfattning om de svarande. Hur som helst. Några resultat från undersökningen som lyfts fram är:
  • Sveriges befolkning har ingen egentlig åsikt i vargfrågan. Så väljer i alla fall jag att tolka det faktum att 40% svarat att de inte har det. Att det sedan finns 17% som vill se fler vargar i sverige är en annan sak. Men det visar att frågan kanske inte är riktigt så stor som vi som på något sätt är engagerade i den kanske tror. 
  • Skillnaderna är stora mellan stad och land. Andelen som vill ha fler vargar är större i städerna än på landet och andelen som vill ha färre vargar är större på landet än i städerna. Detta är något som fastslås i var och varannan undersökning, undantaget en märklig och statistiskt osäker undersökning som SNF lyfte fram härom sistens.
  • En majoritet av den svenska befolkningen kan tänka sig att förvalta den svenska vargstammen genom jakt. Särskilt om det gäller närgångna vargar eller vargar i tätbefolkade områden.
  • Hela rapporten, Attityder till varg och vargförvaltning kan läsas HÄR.

Vargens påverkan på älg mm.är en annan studie som också släpptes igår. Det är ett samarbete mellan Umeå universitet och SLU. Underlaget för denna studie är ett annat än den allmänhet som undersökts i föregående studie. Hur vargen påverkar har undersökts genom:
  • Jaktkortsförsäljning i vargområden har minskat. Minskningen är mätbar och högre än i resten av landet. 
  • Avskjutningen av älg har minskat.
  • Mängden personer som är engagerade i fårskötsel är oförändrad i vargområden. Men fårhållningen tenderar att drivas allt mer storskaligt, detta då det är de små fårgårdarna som drabbas hårdast vid angrepp från varg.
  • Det finns ingen skillnad i prisutvecklingen för skogsfastigheter i varg respetive vargfria områden.
  • De områden där varg etablerat sig är av andra skäl redan socioekonomiskt utsatta. Detta kan bidra till att frågan polariseras än mer.
  • Hela undersökningen, Vargen påverkar jakten - men inte markpriset finns att läsa HÄR.
Uppenbarligen finns det en hel del trådar att fånga upp bland allt detta för den intresserade journalisten. Men vad lyckades egentligen sippra igenom det allmänna mediebruset en vecka som denna? Jag försökte undersöka detta genom att googla på "varg" samt "varg + almedalen". Jag kontrollerade bara träffar från de senaste 24 timmarna då det bara var dem som var intressanta. Jag kan omedelbart konstatera att den egentliga målgruppen, storstadsmedia, inte nappade på betet. Jag tycker att jägareförbundet och de inblandade forskarna borde ta tag i detta genom att presentera sina resultat som debattartiklar i de stora dagstidningarna. Det är inget jättejobb eftersom materialet och formuleringarna till stor del ligger klara. Möjligen föreligger det en olägenhet rent tidsmässigt om man vill ha sommarsemester....

Nåja. Det som fångats upp är:

Konflikten stad-land samt vargens numerär. Västerbottenskuriren har ett relativt långt referat av pressmeddelandet. Man lyfter fram att en majoritet av svenskarna tycker om att det finns varg i sverige, man skriver också om skillnaderna mellan stad och landsbygd. NWT lyfter också frågan och bryter ner den till lokal nivå där Karlstad ställs mot årjäng.  P4 Gävleborg lyfter fram att stadsbor är mer positiva till varg än landsbygdsbor.  I P4 värmland lyfts det faktum att de som är mest positiva till varg har minskat i antal samt att allmänheten är negativ till artificiella förvaltningsmetoder (flytt, djurparksvargar etc) men positiva till jakt.

Lyssna: Hör hela intervjun om attityder mot varg

Lyssna: Hör hela intervjun om attityder mot varg
Minskad älgjakt och försålda jaktkort. Folkbladet är en av tidningarna som väljer att lyfta fram denna vinkling, men man gör det utifrån pressmeddelandet inte genom deltagande i Almedalen. ÖP lyfter fram att jaktkortsförsäljningen minskat i de områden som hyser varg.

Vargjakt, att vargen skall förvaltas genom jakt är väl förankrat bland svenskarna i gemen. Åtminstone om syftet är att begränsa beståndet rapporterar Dalarnas Tidning.

Fårfrågan har knappt uppmärksammats alls. Vänsterbloggaren Svensson har dock fått med en kommentar om den men kommentaren baseras på pressmeddelandet och missar undersökningens utvecklade resonemang kring fårgårdarnas storlek vilket gör bloggposten direkt missvisande.

Avslutningsvis kan jag konstatera att medias bevakning av seminariet är en tydlig illustration av vad seminariet ville visa. Att vargfrågan är polariserad och viktigast för landsbygden då det är landsbygden som berörs direkt. Det är därför seminariet och undersökningarna fått uppmärksamhet i den regionala landsbygdspressen och inte i de stora mediedrakarnas respektive kanaler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar