Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 1 juli 2013

183 m bort....

...från hönshuset har jag en vildsvinsåtel. Eller ja, det är mer en smakprovsplats för några mängder foder sprider jag inte. Några dl majs eller en limpa om dagen ungefär, men egentligen är det boktjäran som drar tror jag. För ett par veckor sedan hamnade Jonas kamera där och här ser vi lite av besökarna:
 Ett vildsvin dyker upp ibland. Allt frö sällan för att jag skall vara riktigt nöjd, å andra sidan är grannbönnerna nöjda om det inte är fler....
 Ett annat svin.... Eller åtminstone en bloggare som är född i (metall-) grisens år enligt kinesisk tideräkning...
Och den vanligaste besökaren. Kommer nästan varje natt ett par tre gånger, först vid 22, sedan vid midnatt och slutligen vid 02. Vilken kväll som helst sätter jag mig och skyddsjagar den med hänvisning till att det är mindre än 200 m till min hönsgård. Och eftersom vi förlorat alla ankor på bara ett par veckor till just räv tycker jag att det är moraliskt försvarbart!

2 kommentarer: