Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 27 juni 2013

Polisens saktfärdiget - smålänning slipper åtal för vapenbrott

Polisens saktfärdighet leder till missar. Idag kan man i Smålandsposten läsa om en person som "tidigare har dömts för vapenbrott vid upprepade tillfällen" men nu slipper ytterligare åtal för vapenbrott på grund av polisens saktfärdighet.

I samband med en husransakan (hur det kommer sig att man ville göra en sådan framgår inte) beslagtogs en bunt vapen som skickades till SKL för bedömning. Ärendet var inte prioriterat så det tog dryga året. Lägg på byte av åklagare så är vi snabbt uppe i två år efter att vapenbeslaget gjordes och därmed preskriberas ärendet.

Det framgår inte om husrannsakan gjordes i syfte att finna vapen eller något annat. Men detta var vad man fann:
Polisen beslagtog bland annat en modifierad startpistol, en signalpistol samt två andra pistoler som faller under vapenlagens bestämmelser, varav det ena vapnet var en soft air gun kulsprutepistol i kaliber 6 mm. Vapnen skickades till statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping och Kronobergspolisen ville ha ett sakkunnigutlåtande om samtliga vapen.
Att soft airgun vapnet faller under vapenlagen måste väl bero på att fjädern är för stark? Eller var det något med automatiken att göra? Jag kan inte reglerna kring dessa vapen så jag vet inte...

TT har fångat upp nyheten och sprider den till övrig press.

Det ironiska i sammanhanget är ju att illegalt vapeninnehav på detta vis inte straffas medan legala vapeninnehavare ständigt jagas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar