Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 27 juni 2013

Ny artikel färdig

Nu har jag precis färdigställt en ny artikel till tidningen åter. Det blir del 11 i en serie jaktrelaterade artiklar som jag skrivit.

Tidningen åter (och dess forum alternativ.nu) beskriver sig själv som praktisk kunskap om självhushållning. På forumet finns en tavla för jakt och fiske, men den är ifrågasatt. Många tycker inte att jakt på ett naturligt sätt faller in inom alternativrörelsen. Kanske var det därför som det tog nästan 15 år innan den första artikeln om jakt såg dagens ljus i tidningen Åter? Både den första och den andra artikeln jag skrev om jakt till Åter (jag har skrivit en hel del om andra saker tidigare) väckte stor uppståndelse. Varken förr eller senare har redaktören fått så många protestbrev och avhoppade prenumerationer som i samband med dessa båda artiklar. Men redaktören stod på sig. Han ville ha med jakt, han anser att det kan vara en relevant del av en självhushållningsstrategi på landet så jag har fortsatt skriva. Artiklarna har allt mer fått ett DIY stuk, jag har försökt koppla samman rent jaktliga aspekter med gör-det-själv tips. I samband med en artikel om rådjursjakt fanns en beskrivning på hur man kan bereda rådjusskinn. Jag har beskrivit fällbyggen och hur man gör rakborstar av grävlinghår. Ett och annat recept har slunkit med, för det är ju inga problem att äta åtminstone yngre kråkfåglar.

Så har det hittills sett ut. Denna gång är inriktningen lite annorlunda. Först hade jag tänkt att antingen börja skriva om jaktårets första tre månader, eller kanske hur man bygger ett enkelt jakttorn. Men det fick anstå. Istället valde jag att skriva om trädet ek, dess betydelse som viltfoderproducent och dess betydelse för den biologiska mångfalden. Avslutningen på artikeln är en poängtering av hur viktiga jägarnas viltvårdsinsatser är för den biologiska mångfalden i stort.

Vi får väl se om det blir några reaktioner på den artikeln eller ej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar