Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 4 juni 2013

England vill ha liberalare vapenlagar!

England har som ni mycket väl vet en hård vapenlagstiftning, speciellt vad gäller enhandsvapen. Av allt att döma är vi på väg åt ett liknande håll om man tolkar vapenutredningens intention snarare än dess ord. Hur som helst körde Daily Telegraph nyligen en onlineröstning kring vilka regler som borde förändras. Tydligen är förbudet mot legala vapen en sådan regel som skapar irritation rapporterar The Commentator....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar