Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 9 maj 2013

Hovrätten: Blir du påsprungen av vilt är det ditt fel!

Citerar från (går-) dagens juridik:
Enligt taxichauffören såg han två rådjur springa ut på vägbanan från höger sida - varvid han stannade sin bil. När bilen stod stilla sprang ett tredje rådjur fram men blev ostadigt på benen och halkade omkull mot bilens högra framskärm. Rådjuret reste sig omedelbart upp och sprang efter de andra två rådjuren in i skogen utan att halta.
Taxichauffören - som anmäldes till polisen av ett vittne - åtalades vid Solna tingsrätt.
En nämndeman ansåg att en sammanstötning mellan ett stillastående fordon och ett vilt djur som inte skadas inte gärna kan anses som en anmälningspliktig viltolycka. Tingsrättens majoritet ansåg dock att det saknade betydelse om bilen stått stilla eftersom den trots allt hade varit i trafik. Taxichauffören hade därför - åtminstone av grovt oaktsamhet - inte uppfyllt sin anmälningsplikt.
Han dömdes till 30 dagsböter à 264 kronor för förseelse mot jaktlagen eftersom han varken hade märkt ut olycksplatsen eller anmält viltolyckan till polis.
Svea hovrätt konstaterar nu att det saknar betydelse om djuret skadats vid kollisionen och om sammanstötningen skett utan att föraren har varit vållande. En sammanstötning har ostridigt ägt rum och mannen hade ingen kontakt med polis förrän cirka ett halvår senare. Åtalet är därmed enligt hovrätten styrkt.
Ett hovrättsråd är skiljaktigt och framhåller att det inte varit någon sedvanlig sammanstötning vid inbromsning och att det måste ha varit svårt för den tilltalade att se exakt vad som hände när rådjuret välte omkull vid bilens framskärm. Åtalet borde därför ha ogillats enligt hovrättsrådet.
 Bilen stod tydligen stilla, så mycket är klart. Var motorn igång? Är det det som är definitionen på att den är i trafik? Eller är den i trafik så fort någon sitter i den? Och om bilen varit parkerad utan någon i den och då påsprungen av vilt hade den då varit i trafik?

Jag blir i vart fall inte riktigt klok på domen! Den känns nästan lika konstig som förvaltningsrättens dom angående vargjakt! Som bland annat innebär att man skall märka de vargar som skall skjutas med paintballfärg innan de får jagas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar