Den 44-årige Umeåbon tog med sig en pistol till sjukhuset.
Nu döms han för brott mot vapenlagen till 70 dagsböter, i det här fallet 3 500 kronor.
Mannen som vid tidpunkten var bosatt på en ort i Mellansverige hade flyttat till annan ort, men hade inte fått med sig vapenskåpet. I stället förvarade han vapnen i en ryggsäck.
Den aktuella dagen satt han hemma och höll på med vapenvård när han blev akut sjuk och fick ringa efter en ambulans. När ambulanspersonalen anlände stoppade han ner en pistol i ryggsäcken, då han ansåg att det var säkrare att ta med sig den än att lämna den hemma.
Tingsrätten är inte av samma uppfattning. Rätten menar att mannen genom att ta med sig pistolen till sjukhuset riskerat att den kommit på villovägar. Pistolen kunde mycket väl ha stulits om mannen blivit allvarligare sjuk eller rent av avlidit, menar tingsrätten.