Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 22 februari 2013

Fälla för vildsvin dras in

Pressmeddelande från Naturvårdsverket:
Naturvårdsverket har beslutat att återkalla ett beslut om typgodkännande av fångstredskapet Sinkabirum L112 för fångst av vildsvin. Fångstredskapet kan fortfarande användas för fångst av räv, grävling och efter särskilt beslut även lo.
Enligt jaktlagstiftningen ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Statens veterinärmedicinska anstalt fick därför i uppdrag att utvärdera skador och stress hos fångade vildsvin. Ett av de redskap som ingick i utvärderingen var Sinkabirum kombi. Testerna visade att Sinkabirum kombi orsakat fysiska skador på fångade vildsvin. Man kunde också se att nästan hälften av de fångade vildsvinen var stressade. Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterade även att ventilationen i fångstredskapet är otillräcklig.
─Eftersom vildsvin ofta uppträder i grupper eller flockar har flera vildsvin fångats samtidigt i Sinkabirum kombi. Mot bakgrund av att ventilationen är otillräcklig medför detta en fara för att djur utsätts för onödigt lidande. Därför återkallar vi beslutet, säger Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket.
Förbudet börja gälla omedelbart. Det innebär att fångst av vildsvin inte längre är tillåten med Sinkabirum kombi. Däremot är det fortfarande tillåtet att fånga räv, grävling och efter särskilt beslut även lo.
─Det är viktigt att komma ihåg att fångst av vildsvin inte är tillåten även om man ändrar konstruktionen. Ändringar kräver ett nytt beslut om typgodkännande. Den som vill förbättra sin Sinkabirum måste ansöka om att få ändringarna godkända, avslutar Christer Pettersson.
Godkänt fångstredskap för vildsvinNaturvårdsverket har godkänt ett nytt fångstredskap, L116 Söderberg, för vildsvin. Fångtredskapet är anpassat till att endast fånga årsungar av vildsvin.
Fångstredskapet Söderberg har ingått i de tester på fångstredskap som Sveriges Veterinärmedicinska anstalt har utfört. Resultaten har ingått i Naturvårdsverkets beslutsunderlag.
 Fler beslut om fångstredskap kommerNaturvårdsverket har i december 2012 godkänt ett nytt fångstredskap för vildsvin, L116 Söderberg. Fångsredskapet är anpassat till att endast fånga årsungar av vildsvin. Fångstredskapet L 116 har ingått i de tester av fångstredskap som Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt, SVA har utfört och resultaten ingår i Naturvårdsverkets beslutsunderlag.
Beslut om de ytterligare fångstredskap för vildsvin som ingick i SVA:s testverksamhet kommer att fattas inom kort.

1 kommentar:

  1. Med dessa argument borde det vara lätt att få godkännande för en fälla i form av en inhägnad åtel med en grind som stängs om hela flocken.

    SvaraRadera