Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 13 november 2012

Snarstucken journalist - Tommy Hammarström

Jag tycker att Expressens krönikör Tommy Hammarström skriver många bra och tankvärda texter om landsbygd och jakt, men härom sistens gjorde han bort sig. Han skrev utan att kolla fakta ordentligt. Nu kan man till hans försvar påpeka att det rör sig om en krönika och inte nyhetsjournalistik i egentlig mening, men det är ändock frapperande. När Hmmarström kritiserades surnade han till och höll fast vid sin ståndpunkt i en ny krönika....

Vad gällde då saken? Jo Hammarström skrev om klimatförändringsschismen. Jag väljer här medvetet ordet schism istället för debatt då debatter är frammåtsyftande och innebär ett givande och tagande medan klimatåsikterna är djupt förankrade i skyttegravar. Där det ena perspektivet är strikt vetenskapligt medan det andra har mer spridd förankring och inte sällan ekonomiska eller praktiska intressen av att inte vilja erkänna större förändringar i klimatet orsakade av människor.

I grunden handlar det kanske om att Hammarström försökte göra debatten förståelig och koppla in ett mänskligt levnadsperspektiv. Men det kan man inte riktigt göra utan att blanda ihop väder och klimat. Ty man måste arbeta med längre tidsserier än det mänskliga selektiva minnet för att inse förändringarna. Problemet var att han snärjde in sig i vanliga myter och inte plockade fram korrekt data. Vilket Uppsalainitivet nogsamt påpekade under den ganska skarpa rubriken "Förvillarfloskler i Expressen". Hammarström blev givetvis varse detta och gick i försvarsställning istället för att ta till sig de faktauppgifter som presenterades. I de sociala medierna var nu bollen i rullning. Jag har sett åtskilliga kommentarer kring Hammarstöm på Facebook och Uppsalainitiativet var inte sena att replikera Hammarström. Eller kanske inte rekplikera, snarare rätta honom där han skriver felaktigheter, jag lånar ett stycke så ni förstår var ribban ligger:
Men hur är det med koldioxiden då? Är temperaturen "ett indicium men inget bevis för att koldioxiden höjer temperaturen"? Jamen självklart. Det är inte alls i temperaturkurvorna evidensen för koldioxidens växthuseffekt ligger. Istället är koldioxidens temperaturpåverkan en rent fysikalisk effekt som beskrevs redan 1896 av Svenske nobelpristagaren Svante Arrhenius i en artikel om hur koldioxid i atmosfären kraftigt skulle kunna förändra temperaturen på jorden. Det har visat sig att han hade rätt i princip, men fel om detaljerna. Man har sedermera förfinat beräkningarna och har numera god kunskap om koldioxidens klimatpåverkan.

För övrigt kan jag rekommendera alla att följa Uppsalainitiativet, en nischad och lärd blogg som är värd att fundera över. Vill också påminna om att jag tidigare reagerat på när journalister skrivit konstiga saker utan att kontrollera eller ens reflektera över fakta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar