Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 10 juni 2019

När laglighet och etik går skiljda vägar

Härom dagen blev jag uppmärksammad på ett inlägg i en dansk jaktgrupp. Jag återger det som anonymiserat screenshot:
Dör den som inte kan danska så beskriver den danske jägaren hur han (i Sverige, vilket är viktigt) skyddsjagar. Först dyker det upp en ensam vuxen gris. Strax därpå kommer ytter en vuxen 50 m bort, denna gång med ett stort gäng kultingar i släptåg.

Dansken skjuter den första ensamma grisen och en av kultingarna, suggan tar en lov med kultingarna i släptåg varvid skottläge ges på ytterligare en kulting. Tre grisar ligger när de övriga lämnat fältet. Så långt inga problem. Problemen uppstår när man ser bilden som dansken lägger upp på sig själv och villebråden:
Kultingarna har jag inga synpunkter på. Men den vuxna grisen är ju tveklöst en sugga. Rejält spendragen dessutom.

Att skjuta spendragna suggor är inte tillåtet vid jakt, det framgår med all tydlighet i jaktförordningen bilaga 1 punkt 7 där vildsvin är tillåtna i hela landet 16/4-15/2 "utom sugga som åtföljs av smågrisar". Däremot framgrå det av jaktförordningens bilaga 4 punkt 2 att det vid skyddsjakt inte finns några restriktioner. Flertalet länsstyrelser poängterar dock det olämpliga i att fälla spendragna suggor:
Vid skyddsjakt gäller inte fredning av till exempel sugga med smågrisar. Du bör dock inte skjuta vildsvin som har kultingar, eftersom det kan innebära att viltet utsätts för onödigt lidande. Du kan dessutom få ökade problem med skador av de moderlösa smågrisarna.
Det är alltså tillåtet men mycket olämpligt att ha ihjäl spendragna suggor vid skyddsjakt. Men nu infinner sig en annan fråga. Är fältet där bilden tagen verkligen besått? Jag tycker det ser ut att vara plöjt och harvat men om det även är besått är jag tveksam till. Är min misstanke rätt så är det inte längre skyddsjakt utan frågan om vanlig jakt och då är det sannolikt så att dansken gjort sig skyldig till jaktbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar