Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 23 april 2019

Brandfara i skog och mark och lite om torka/klimat

Nu är det knastertorrt i stora delar av landet. Så i lördags, på påskaftorn, kände vi brandrök hemmavid. Strax därpå tutade en brandbil förbi. Den åtföljdes av ytterligare två någon kvart senare. En granne innåt grusvägen hade tänt en påskbrasa i det lugna vädret, elden hoppade och ett gärde med fjolårsgräs brann upp. Skogen räddades.
De senaste åren har det varit rejält torrt och grundvattennivåerna har sjunkit på flera håll i landet, inte bara på de klassiska problemområdena Gotland och Öland. Det kan vara en tillfällig väderhändelse men det kan lika gärna vara ett konkret tecken på förändringar i vårt klimat. När jag jobbat med klimatförändringar och dess påverkan på miljön blir det tydligt att de flesta scenarior pekar ut att vi kommer att få ökad nederbörd. MEN nederbörden kommer att komma under en kortare del av året vilket gör att vi (extremt förenklat) kommer att få torrare somrar och blötare vintrar i framtiden. Blötan kommer att vara så intensiv att marken inte kommer att kunna svälja vattenmängderna vilket medför att grundvattennivåerna även i framtiden kommer att ha svårt att ta igen våra uttag. Ni vet ju själva hur lätt det är att vattna på snustorr mark, vattnet rinner bara av och orsakar översvämningar. Vilket vi kommer att se mer av i framtiden.

SRs miljöprogram Klotet, som ofta (men inte alltid) är lyssningsvärt tog upp det där med torkan i sitt senaste avsnitt. Lyssna på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar