Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 16 oktober 2017

Hybridvargar i sociala medier

I fredags släppte då länstyrelsen i Södermanland uppgiften att valparna i Södermanland inte är rena vargar utan hybrider mellan varg och hund. För närvarande misstänkter jag att myndigheten kliar sig i huvudet kring hur ett skyddsjaktbeslut skall formuleras på ett juridiskt fungerande sätt. Detta har tagits upp i såväl jakt och naturmedia som dagspress och radio. Jag väljer att återge Länsstyrelsens ursprungliga pressmeddelande:
Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittat hybridvalpar mellan varg och hund, det har nu bekräftats genom DNA-analys. Det är det första fallet i Sverige.
Sveriges lantbruksuniversitet har med hjälp av djupgående DNA-analys av insamlade spillningsprover konstaterat att de mörka vargliknande valparna vid Bie, norr om Katrineholm, med största sannolikhet är en första generations hybrider mellan varg och hund.
- Det är angeläget att ta bort dessa individer så att den svenska vargstammen inte får inblandning av hund, säger Johan Varenius, funktionschef på länsstyrelsen.
- Då vi precis har fått dessa provsvar har vi ännu inte tagit ställning till hur arbetet ska fortsätta.
Länsstyrelsen ser nu över vilka åtgärder som behöver vidtas och räknar med att fatta beslut kring skyddsjakt under nästa vecka.
Nyheten har skapat stor aktivitet på sociala medier. Bland de som är negativa till varg så förvånas många över att myndigheterna erkänner detta då det enligt en rådande konspirationsteori redan skall vara stor uppblandning av hund i den svenska vargstammen. Särskilt den gula vargtiken som med myndigheternas hjälp flyttade land och rike runt spädde på dessa teorier just genom sin färg. Problemet är såklart att det finns en viss naturlig färgvariation inom vargstammen där såväl gult som svart förekommer. Det säkraste sättet att fastställa om det är hundgener i vargarna är genom den allt mer förfinade gentekniken.

1993 ledde DNA forskning till att hunden kom att klassificeras som en underart till varg. Det är genom mitokondrie DNA som hund och varg kan särskiljas, det räcker inte med analys av nDNA. Den lite äldre forskningen (fram till låt säga tidigt 2000-tal) hade vissa svårigheter, inte minst på grund av kontamination av prover, men gentekniken och DNA-forskningen har gått frammåt med enorma steg sedan dess och idag kan man skilja på varg och hund rutinmässigt. Inte minst har detta använts i forskningen kring hundens historia (där det finns en hel del forskningspengar att tillgå för forskarna och det är något som styr vad som beforskas). Med det i bakhuvudet så blir en hel del av vargvurmarnas kommentarer på sociala medier väldigt löjliga. Vi kan låta en offentlig person* få iklä sig rollen som dagens gycklare, dessa screenshots är från Svenska Rovdjursföreningens FB-sida:

Det finns mer att hämta men jag lugnar mig där. Det räcker med Conny Anderssons totala förnekelse för att illustrera läget.
__________________
*Conny Andersson, expolis och nu Ranger vid APU, måste ses som en offentlig person inte minst genom att han frekvent deltar i TV och debatter. Icke offentliga personers uttalanden brukar jag maska eller anonymisera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar