Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 19 september 2017

Ny kameraövervakningslag på gång

Det har varit en del skriverier om förslaget till ny kameraövervakningslag det sista. Jag antar att det har at göra med att remisssvaren håller på att sammanställas nu.

Själva förslaget presenterades den 16:e juni och kan läsas här (598 sidor!). Jg har inte läst det men väl lite av det som står om den. Bland annat skriver Svensk Jakt:
Kameraövervakning på enskild mark, i skogsområden som inte vanligtvis nyttjas av människor, blir med den nya lagen både enklare och tydligare. Ägaren till kameran har fortsatt ett stort ansvar för att informera allmänheten om att det finns en kamera, och bilder som kameran tar kan inte brukas på ett sätt som kränker den fotograferade utan måste följa reglerna i dataskyddsförordningen.
Den enda egentliga invändningen som Jägareförbundet har är att kamerorna skall vara märkta med ägarens namn och kontaktuppgifter (ungefär som för fällor). Jägareförbundet har ett annat förslag som är betydligt bättre:
Jägareförbundets remissvar pekar också på behovet av att i det nya regelverket skyddar den enskilde brukaren från problem.
Enligt utredningen ska åtelkameror inte omfattas av tillståndsplikt, men området som övervakas ska tydligt skyltas med upplysning om vem som satt upp och äger kameran.
– Där menar vi att jägarnas personliga jägar-ID kan användas, och då finns alla personuppgifter i Naturvårdsverkets jaktkortsregister, i de fall tillsynsmyndigheten vill kontrollera vem som satt upp kameran, säger Ola Wälimaa.
Men alla är inte nöjda. Svenska Rovdjursföreningen är en av dem och de arbetade hårt /lobbade/ under remisstiden för att få andra organisationer att skriva negativa remissvar. Såhär står det i Rovdjursföreningens upprop till övriga föreningssverige:
En sådan förändring [lagändring, min anm] skulle i hög grad underlätta illegal jakt på rovdjur. Den skulle också innebära att om någon vill kameraövervaka ett naturområde, på ett sätt som annars skulle vara olagligt, kan hen lätt göra det lagligt genom att lägga ut åtlar vid kamerorna. På det viset hotar förslaget även integriteten för andra människor som vistas i skog och mark.
Jag kommer osökt att tänka på det gamla talesättet, man känner andra som man känner sig själv.

Om allt rullar på som det skall så träder den nya lagen i kraft den 25 maj nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar