Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 12 september 2017

Notis i Svensk Jakt - om Fällkniven i Boden AB

En notis jag skrev för Svensk Jakt:

Fällkniven i Boden ber om hjälp

Svenska Fällkniven är hårt drabbade av piratkopiering. Knivarna F1, A1 och WM1 kopieras. Problemet med plagiat är förlust av pengar och att varumärket urholkas genom att dåliga knivar sprids.
Fällkniven har tidigare erbjudit en belöning för information om vilka som pirattillverkar deras knivar. Nyligen gick man ut via Facebook och bad om hjälp att hitta återförsäljare av falska knivarna. För att motarbeta plagiatförsäljningen har Yellow Brand Protection anlitats.

Den som vill hjälpa Fällkniven kan göra det på: https://fallkniven.com/anmal-plagiat/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar