Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 15 maj 2017

Riskkapitalisterna och veterinärbranschen - Folksam ger rabatt till fristående veterinärkliniker

Jag håller, som jag tidigare nämnt, på att byta från agria till folksam på mina hundförsäkringar. Den utlösande orsaken var när agria backade från sponsring av räv-SM på Gotland. Det kändes som ett knivhugg i ryggen på jakten. Så när de nya försäkringsbreven nu börjat ramla in så har det varit läge att växla över hundarna till Folksam istället. Förutom en politisk markering så halveras kostnaderna. Nu har jag inte detaljstuderat villkoren så det kan hända att man tappar några fördelar, men lägger man undan mellanskillnaden så kommer man att ha marginaler för framtida olycksfall.

I förra veckan var jag inne med Essa hos veterinären eftersom hon fick en pinne i käfte och skadade mjukdelarna under tungan ner till struphuvudet. En vanilg olycka som vid veterinärbesök hos en fristående veterinär kostade 1835 kr. Ungefär där ligger gränsen för självrisken på många försäkringar. Det intressanta nu var att hade mitt byte till folksam redan gjorts för Essa så hade jag kunnat utnyttja den försäkringen eftersom Folksam systematiskt börjat motarbeta riskkapitalisternas övertagande av veterinärbranchen. Folksam ger 300 kr i rabatt på självrisken när jag besöker min lokala veterinär.

Bakgrunden till rabatten  är att vi under lång tid haft ett brett ägande i veterinärbranchen. Branchen är växande, den har ökat sin omsättning med ungefär 10% per år och omsatte 2013 hela 3 miljarder kronor. Omsättningen är så stor och expansionen så stor att det drog till sig riskkapitalbolagens intresse. Detta innebar att åren 2010-2013 så gick riskkapitalbolagen all in i veterinärbranchen och tog över mer än 50% av hela verksamheten.

Riskkapitalbolagens inträde i veterinärbranchen har inte gått obemärkt förbi, det har inneburit en mätbar ökning av de försäkringsbaserade kostnaderna vilket vi konsumenter dels märker på veterinärräkningen och dels på försäkringskostnaden. Eftersom riskkapitalbolag tänker i kortsiktiga investeringar som skall betala sig på 5-8 år så är kostnadsutvecklingen tämligen självklar. Den innebär inte nödvändigtvis att de enskilda momenten blivit dyrare, snarare hänger den samman med att fler dyra alternativ säljs in till konsumenten som givetvis i sorg och oro väljer dessa framför tex avlivning eller konventionell behandling. En uppsats vis SLU sammanfattar det hela såhär:
Resultaten visar att de riskkapitalägda aktörerna i stor utsträckning remitterar till sina egna kliniker och djursjukhus. En konsekvens av detta kan bli att djuren inte får vård av den, inom området, mest kompetenta veterinären. Till viss del verkar relationen mellan veterinärer i branschen ha försämrats. Riskkapitalisterna anses vara en professionell aktör som bidrar till att lägstanivån i branschen höjs. Djurägare söker allt oftare veterinärvård för sina djur, en vård som är mer tillgänglig, mer avancerad och marknadsförs i större utsträckning än tidigare. Kostnaderna inom djursjukvården har ökat och ett försäkringsbolag har kopplat de höjda kostnaderna till riskkapitalbolagen. Samtidigt har försäkringsbolagens premieinkomster ökat kraftigt. Det finns en risk att premierna fortsätter stiga vilket kan leda till att djurägare inte har råd att försäkra sina djur, något som till slut kan leda till djurvälfärdsproblem. 
Folksam inledde sina försök med rabatter hos utvalda veterinärkliniker som ett pilotprojekt 2015. Detta föll väl ut och innebar att systemet permanentades. Vilka kliniker som ingår i Folksams erbjudande framgår av respektive kliniks hemsida eller på Folksams hemsida.

1 kommentar:

  1. Gött att alla distriktsveterinärer var med på listan, rakt av. Det blir byte framöver.

    SvaraRadera