Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 15 mars 2017

Wikipedia om rödräv - igen

Jag upptäckte att någon jakthatare varit inne på rödrävssidan på wikipedia och gjort ändringar:
I Sverige får jakt ske under perioden 1/8 till 15/4. Varje år skjuts cirka 70 000 rödrävar i Sverige.[9] I Sverige får även nyfödda rävungar jagas om "det behövs för att tillgodose viltvården". Det betyder att minska konkurrensen, framför allt rådjur och hare, men också and- och hönsfåglar. Regeln om att årsungar av rödräv får jagas året runt (den 1 juli till den 30 juni) togs bort ur jaktförordningen under några år men återinfördes 2009 av dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson (C).[10]. Av jaktförordningens 16:e paragraf framgår vidare att "hund som används vid jakt under jord", det vill säga grythund, får användas för att jaga rödräv året runt om det handlar om jakt enligt ovanstående.
Jag korrigerade (igen) till det mer sakliga:
I Sverige får jakt ske från 1/8 fram till någon gång under perioden 28(29)/2 till 15/4 beroende på var i landet jakten skall bedrivas. Jakten får bedrivas längre i norr än i söder. Varje år skjuts cirka 70 000 rödrävar i Sverige.[9] Jakten bedrivs vanligen som vakjakt, drevjakt med hund, lockjakt, i gryt med särskilt tränad hund eller genom fällfångst samt i enstaka fall genom klappjakt. I Sverige får skyddsjakt bedrivas under särskilda förutsättningar som definieras i jaktförordningens bilaga 4, där framgår att även årsungar av rödräv får skyddsjagas [10]. Bland annat bedrivs på länsstyrelsens initiativ skyddsjakt på rödräv i fjällområdet i syfte att öka fjällrävens och fjällgåsens överlevnad.[11] 
Vi får väl se när jakthatarna ändrar nästa gång.

2 kommentarer:

  1. Gå in och ändra på grytjakt på wikipedia.. idiologiska aspekter på jakten ska du läsa under.. framkommer tydligt att det är en jakthatare som formulerat det hela

    SvaraRadera