Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 16 februari 2017

Syns inte - finns inte. Om stridsgaser i fisk och skaldjur

Vi månniskor är ibland helt fenomenala på strutsteknik. Syns inte - finns inte är ett mantra som verkar prägla den civiliserade människans hela historia. Kombinera det beteendet med vinstmaximering så kan det gå riktigt illa.

Efter andra världskriget fans det kopiösa mängder krigsmateriel i omlopp. Vad skulle man göra med allting? Mycket var ju farligt!
Bilden är länkad från HaVsmyndighetens pressmeddelande

Det enkla svaret var: dumpa skiten i havet. Havet tar hand om problemet åt oss. Och visst. Några jätteproblem utgjorde inte det 20-talet båtar som sänktes av de allierade utanför Måseskär i Göteborgs skärgård. Vraken ligger på 200 m djup.

Syns inte - finns inte.

Problemet är att saltvatten är ganska aggressivt och efterhand bryts vraken ner och farliga ämnen börjar spridas runt dem. Nu är läget så akut att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) överväger ett fiskeriförbud i området.

HaV har sedan tidigare mätt upp förhöjda halter av arsenik (rester av senapsgas) i bottensedimenten runt vraken men i en nypublicerad studie konstateras spår av två andra stridsgaser via förhöjda halter i fisk och skaldjur fångade på plats. Spåren utgörs av förhöjda halter av ämnet diphenylchlorarsine (Clark 1 och Clark 2). Det kommer från bomber som nu korroderat så kraftigt att de börjat läcka. För de båtar de allierade sänkte var inte tomma, man passade såklart på att bli av med farlig ammunition när man ändå var i farten.

Ekosystemmässigt är vraken intressanta. De fungerar som rev och blir därigenom lämpliga yngelkammare för många marina arter. Det innebär också att de blir intressanta för såväl det kommersiella- som fritidsfisket. Det trålas och fritidsfiskas frekvent i området.

Halterna giftiga ämnen är inte så höga att de är bekräftat farliga, däremot finns det en japansk studie som visar att betydligt högre halter av ämnena orsakar genetiska skador på barn. Jag skulle personligen ta det säkra före det osäkra och avstå fisk och skaldjur fiskade runt Måseskär.
______________
Källor:
Pressmeddelande HaV
Artikel Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar